Tranh cãi về các con đập của TQ đang tàn phá sông Mê-Kông. -Đào Văn

✱ Foreign Policy: Các con đập của Trung Quốc làm thay đổi dòng chảy giữa thượng nguồn và hạ lưu – Trung Quốc ngày càng hạn chế lượng nước nhiều hơn.✱ Stimson (USA): Căn cứ và dữ liệu (MDM) cho thấy các con đập tại thượng nguồn đã làm trầm trọng thêm tình trạng hạn … Continue reading Tranh cãi về các con đập của TQ đang tàn phá sông Mê-Kông. -Đào Văn