Saturday, November 26, 2022
spot_img

THỰC CHẤT TƯ DUY CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4-KHÓA XII

Đào Như

Cali Today News – Vì cứ mãi ấm ức về sự thất bại trong việc khởi tố và dẫn độ Trinh Xuân Thanh, tbt Nguyễn Phú Trọng đã trở nên lẩn thẩn, không được tỉnh trí, trong bài phát biểu tại buổi lễ khai mạc Hội Nghị Trung Ương 4 –HNTƯ 4. Ngay từ những dòng mở đầu bài phát biểu, tbt Nguyễn Phú Trọng đã xa gần nhắc đến sự kiện Trịnh Xuân Thanh, bằng cách kêu gọi “…tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chận, đẩy lùi sư suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ Đảng…”.

Căn cứ vào bài phát biểu trong buổi lễ khai mạc của tbt Nguyễn Phú Trọng, nội dung của HNTƯ 4 gồm có 4 đề mục, nhưng thật sư chỉ có 2 vấn đề chủ chốt mà ông Trọng đã đề cập đến sâu và rộng :

1- Xây dựng và kiện toàn nền kinh tế VN và sẵn sàng hội nhập Kinh tế Quốc tế.
2- Tăng cường chỉnh đốn xây dựng ĐCSVN

Nhưng vấn đề thứ 2 mới là trọng tâm của HNTƯ 4-khóa XII. Hầu như trọn bài phát biểu thông suốt qua 4 đề mục lúc nào tbt Nguyễn Phú Trọng không quên nhắc đến “hậu quả khôn lường” của sự suy thoái tư tưởng biểu hiện qua lối sống, đạo đức, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa”… Ông Trọng lớn tiếng yêu cầu các đảng viên ở mọi chức năng, toàn quân, toàn dân phải biết ngăn chận đẩy lùi những biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tư chuyển hóa’. Và theo ông, đến tận “hôm nay tình trạng suy thoái tư tưởng được biểu hiện qua lối sống, đạo đức, ‘tư diễn biến’, ‘tư chuyển hóa’ vẫn chưa thật sư bị đầy lùi, bị ngăn chận. Có nhiều mặt những hiện tượng này đang diễn biến một cách tinh vi, phức tạp hơn và có khả năng gây ra “hậu quả khôn lường”…

Kết thúc bài phát biểu, tbt Nguyễn Phú Trọng đưa ra 4 nhiệm vụ và giải pháp:

1- Giáo dục Chính trị tư tưởng, phê bình và tự phê bình

2- Về cơ chế và chính sách và kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng

3- Về phát huy điều tra nhắm đến quyền làm chủ tập thể của nhân dân và kêu gọi sự hợp tác của Mật trận Tổ quốc, và các tổ chức chính trị xã hội khác…

4- Những giải pháp đề nghị ở trên đủ mạnh, đủ chính xác và khả thi hay không? Có cần đề nghị thêm giải pháp nào khác đủ khả năng chuyển hóa tình hình chính trị?

Đó là tác giả hệ thống hóa lại để độc giả có thể theo dõi bài phát biểu. Trong thực tế tbt Nguyễn Phú Trọng lẩn thẩn thông suốt 4 mục của bài phát biểu, ông chỉ lập lại những ngôn từ của những HNTƯ lần trước như một phản xạ. Điều này chứng tỏ tbt Nguyễn Phú Trọng chi là một tên thư lại. Nguyễn Phú Trọng không có khả năng lãnh đạo đất nước. Ông không thể nhận diện đâu là mục đích đấu tranh của Chính phủ, Nhà nước và nhân dân đang trực diện đấu tranh trong hiện tình. Thông suốt bài phát biểu trước HNTƯ-4-Khóa XII, tbt Nguyễn Phú Trọng không một lời nhắc đến thảm họa Formosa mà nhân dân cả nước đang gào thét đấu tranh và yêu cầu Nhà nước và Chính phủ phải trừng trị đích đáng công ty thép Formosa, phải đền bù những thiệt hại trên vùng biển rộng lớn Hà Tĩnh-Binh-Trị-Thiên…và dứt khoát đóng cửa nhà máy thép này…Tbt Nguyễn Phú Trọng cũng không một lời đá động đến việc Trung Quốc đang bồi đấp xây dựng những đảo nhân tạo ở Hoàng sa, Trường Sa, và biến thành những cơ sở chiến tranh xâm lăng Việt Nam từ Biển Đông. Tbt Trọng đang quay quắt lo sợ Bắc kinh sẽ bỏ rơi ông cho nên ông không dám có một lời động đến Thiên Triều và bọn người lãnh đạo ở Trung Nam Hải.

Chính tư duy của tbt Nguyễn Phú Trọng về mối tương quan giữa ông, ĐCSVN, với Trung Quốc đã biến ông và ĐCSVN trở thành hiểm họa cho đất nước./.

Đào Như
Thetrongdao2000@yahoo.com
Arlington Heights
Oct -14-2016
GHI CHÚ NGUỒN
Các dữ kiện trong bài viết trên được cung cấp tử link sau đây:
Phát biểu của TBT khai mạc hội nghị Trung Ương 4-Khóa XII
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/851186/phat-bieu-ciua-tong-bi-thu-khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments