Wednesday, February 21, 2024

Bà lão gần 70 tuổi thay chồng con vượt hơn 1000km để đi đòi quyền lợi

Cali Today News – Đất đai bị thu hồi để làm dự án Khu công nghiệp Nhơn Hội, con cái không có đất ở và cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng bởi không có công ăn việc làm, bà Quảng Thị Lúc (sinh năm 1949, địa chỉ thôn Hội Bình, xã Nhơn Hội, Quy Nhơn, Bình Định) phải lặn lội hơn 1,000km ra tận Hà Nội để đòi quyền lợi cho gia đình trong đó có quyền lợi của những người con của bà…

Lo lắng cho con cái không có chỗ ở…

Chia sẻ với Cali Today, bà Quảng Thị Lúc cho biết hiện tại bà đang có mặt tại Hà Nội cùng với số dân oan Bình Định có hoàn cảnh mất đất như bà để gửi đơn khiếu nại, khiến kiện đòi quyền lợi chính đáng tại cửa công quyền Trung ương cộng sản Việt Nam. Năm nay bà Lúc đã gần 70 tuổi, trước đây gia đình chưa bị thu hồi đất để làm dự án Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A) thì cuộc sống gia đình bà khá ổn định, ruộng vườn tươi tốt, chăn nuôi thuận lợi. Nhưng giờ đây nếu không vì cuộc sống gia đình và 03 người con đang không có chỗ ở thì bà không phải sống dở chết dở, phải lê lết tấm thân già vượt hơn 1000km từ Bình Định ra đến Hà Nội để gõ cửa các cơ quan Trung ương gửi đơn khiếu nại về vụ việc nhà cầm quyền tỉnh Bình Định đã thu hồi đất của gia đình. Bà Lúc nói:

“Trong diện đất đai của tôi là Nhà nước giải tỏa trắng vào năm 2009 để làm dự án…hiện nay tôi mất quyền lợi, có 03 người con ở chung với tôi mà không có đất, đất của tôi không có tranh chấp mà vì lý do gì mà dự án không giải quyết cho tôi như tạo công ăn việc làm, đất dịch vụ cũng không có…dự án nói tôi là đất không có sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)…”

Bà Quảng Thị Lúc với sấp đơn khiếu nại trên tay (ảnh; người dân cung cấp)

Căn cứ vào Công văn số 57/HĐBT-GPMB về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Đỗ Minh Cảnh (chồng bà Quảng Thị Lúc), được Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Man Ngọc Lý ký vào ngày 25/04/2012 có nội dung sau:

Nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Cảnh được Ủy ban xã Nhơn Hội xác nhận tại văn bản số 61/UBND ngày 07/11/2008, văn bản số 12/UBND ngày 09/03/2009; Văn bản số 33/UBND ngày 16/04/2009 là “khai hoang sử dụng sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 chưa được giao quyền sử dụng đất hiện sử dụng ổn định, không tranh chấp (gồm các thửa đất số 102 tờ bản đồ 47 và thửa 20, 22, 23, 24, 03, 04, 05, tờ bản đồ 52 tổng diện tích 7325,2 m2)” và “đất ông Đay khai hoang sử dụng trước năm 1993, đất không giao quyền theo phương án năm 2000 ông Cảnh nhận chuyển nhượng viết tay ngày 20/02/1996 và sử dụng ổn định không tranh chấp (gồm thửa số 06 tờ bản đồ số 52 tổng diện tích 851,8 m2)” và “Hộ tự khai vỡ đất đất chưa sử dụng Ủy ban xã quản lý sau năm 1998 đến trước ngày 01/07/2004, Ủy ban xã không có biên bản ngăn chặn, hiện sử dụng làm hồ nuôi trồng thủy sản không tranh chấp (gồm thửa 101 tờ bản đồ số 47 và các thửa 113, 114, 115 tờ bản đồ số 52 tổng diễn tích 4639,9m2)”.

Đồng thời hộ ông Cảnh bị ảnh hưởng di dời, giải tỏa mặt bằng thực hiện theo chính sách của Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban tỉnh nên điều kiện để được hỗ trợ tự chuyển đổi nghề và tạo việc làm là hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất được nhà nước giao quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sử dụng đất. Theo đó, trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đợt 7 Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A) đã không xem xét hỗ trợ tự chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho hộ ông Cảnh vì không có đất nông nghiệp được giao quyền sử dụng đất nên không thuộc đối tượng được hỗ trợ tự chuyển đổi nghề và tạo việc làm là đúng với quy định chính sách tại thời điểm thực hiện. Đồng thời việc ông Cảnh so bì với với các trường hợp di dời sau là không có cơ sở vì tùy từng thời điểm thực hiện nên phương án bồi thường, hỗ trợ có sự thay đổi phù hợp với quy định pháp luật và chính sách bồi thường, hỗ trợ của Ủy ban tỉnh.

Việc ông Cảnh phản ánh gia đình ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không có cơ sở vì nguồn gốc sử dụng đất của được Ủy ban xã Nhơn Hội xác nhận tại Văn bản số 61/UBND ngày 07/11/2008; Văn bản số 12/UBND ngày 09/03/2009; Văn bản số 33/UBND ngày 16/04/2009 đã thể hiện hộ sử dụng đất chưa được giao quyền sử dụng là đúng…

Về phía gia đình bà Quảng Thị Lúc, Cali Today có nhận được đơn khiếu nại cách giải quyết của các cấp cầm quyền ở Bình Đình của bà gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường ký vào tháng 05/2017, qua đó có nội dung như sau:

Trong việc thu hồi đất để xây dựng dự án khu công nghiệp Nhơn Hội khu A đợt 7 thuộc KTT Nhơn Hội, Nhà nước đã thu hồi toàn bộ 100% đất ở và đất nông nghiệp thuộc diện giải tỏa trắng.

-Khi thực hiện dự án Nhà nước thu hồi thửa đất số 21/TBĐ/52, diện tích 420,3m2 (đất có nhà ở) khi cấp đất tái định cư chỉ cấp cho hộ gia đình bà Lúc 200m2 đất ở, không cấp cho gia đình bà 50m2 đất dịch vụ là không công bằng và sai quy định của Nhà nước.

Nhà nước thu hồi 100% đất nông nghiệp của gia đình bà Lúc mà không hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho hộ gia đình bà Lúc là không đúng với quy định của pháp luật.

Căn cứ tại điểm b, Khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 10/07/2008 của ông Lê Hữu Lộc- Chủ tịch Ủy ban tỉnh Bình Định ký được quy định như sau:

-Đối với phần diện tích đất nông nghiệp vượt mức tại tiết a khoản này, nếu có nguồn gốc do thừa kế tặng cho, nhận chuyển nhượng của người khác hoặc tự khai hoang theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được bồi thường về đất.

-Ngoài việc được bồi thường về đất còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và kiếm việc làm. Được thực hiện tại Điều 28 cuả Quyết định 08/2008/QĐ-UBND ngày 23/03/2008 của ông Lê Hữu Lộc đã ký quy định.

Hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 1/10/2009 của Bộ Tài nguyên& Môi trường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, diện tích đất bị thu hồi không được hỗ trợ theo quy đình tại Điều 12 của Thông tư này mà không có đất để bồi thường thì ngoài việc bồi thường bằng tiền còn được chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo một trong các hình thức bằng tiền, bằng đất ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như sau:

-Hỗ trợ bằng tiền không quá 3 lần giá đất nông nghiệp, đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Từ nơi ở cũ, bà Lúc cho biết gia đình bà phát triển kinh tế rất tốt bằng chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất lúa nước cuộc sống rất ổn định. Nhưng từ khi dự án tới thu hồi toàn bộ diện tích đất sản xuất của hộ gia đình bà, chỉ cấp cho 200m2 đất ở. Hiện nay cuộc sống rất khó khăn, mà không hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và kiếm việc làm cho hộ gia đình bà Lúc, làm cho cuộc sống càng khó khăn hơn.

Vì kết quả khiếu nại không được giải quyết thỏa đáng, vừa ý ngay tại địa phương Bình Định nên như đã nói trên, bà Lúc thay chồng con cầm đơn ra tận Hà Nội để nộp, hòng tìm kiếm hy vọng mong manh bởi trong số hàng ngàn, hàng trăm ngàn người dân mất đất có hoàn cảnh như bà Lúc, gian nan khổ cực để gửi đơn đi nhưng rồi hầu hết bị chuyển về lại địa điểm ban đầu là tại địa phương để giải quyết.

“Tôi ra Hà Nội kêu gọi nhờ giải quyết cho đời sống gia đình của tôi, tôi đòi hỏi trả quyền lợi cũng như tạo công ăn việc làm, chi trả 50% đất dịch vụ, con của tôi 03 đứa ở chung một chổ mà không có đất giờ lấy gì cho nó ở.”- Lời của bà Lúc

“Qúa trình đó chính quyền tỉnh đền bù cho gia đình tôi đất chỉ có 30.000đ/m2, rồi không có chuyển đổi nghề, không tạo công ăn việc làm ổn định cuộc sống của dân”

Qua Cali Today, bà Quảng Thị Lúc mong muốn:

“Gia đình tôi mong muốn được giải quyết cho 03 đứa con nằm chung hộ mà không có đất để ở, đất nhà ở của tôi trước khi bị thu là hơn 400m2 nhưng sau đó chỉ trả 200m2 nghiã là còn thiếu hụt, tạo việc làm cho cuộc sống gia đình và đất dịch vụ cũng không có nên tôi mới ra Hà Nội khiếu nại”./.

THIÊN HÀ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img