Trump “ế khách”, tranh cử yếu xìu, Cộng Hòa phân hóa

0
1665