Trump có thể bị tù. Khinh khí cầu thám thính của Trung Cộng bị bắn hạ ở Mỹ!

0
1432