Chính phủ Italia trao tin tài chánh nghiêm trọng của Trump cho Barr

0
1030

Mời xem video tin tức qua Youtube