Friday, March 24, 2023
spot_img

Chiều Nhạc Thiền Ca-Giới Thiệu Kinh Thơ Diệu Pháp Liên Hoa

Thư Mời 

Kính Gởi:______________________________________________

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật                                                                              

 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh lớn của Đại thừa Phật Giáo, nhiều vị chuyên tâm trì tụng một cách chí thành nên thường cảm ứng  sự mầu nhiệm và lãnh hội những lời dạy thâm thúy của đức Phật. Sự tồn tại của Phật tánh là thường hằng và mục đích Phật thị hiện cõi thế gian được diễn tả trong Kinh Pháp Hoa  là “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” và thực hành Pháp hoa là thực hành Bồ tát đạo trong tư tưởng của Đại thừa.

Đức Phật đã chỉ bày cách thực hành làm Phật là mong chúng sanh ai cũng thành Phật như Ngài. Những phương pháp tu hành được gọi là phương tiện trải dài trong 28 phẩm kinh là con đường mà chư Phật từng đi qua, đạt quả vị tối thượng Bồ đề.

Kính thưa quý vị:                                                                                                                         

“Trí tuệ của các Đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí tuệ đó khó hiểu khó vào” nên xuyên suốt bộ kinh cũng vô cùng thâm sâu, diệu nghĩa; khó cho hàng Phật tử tại gia vốn ít thời gian trì tụng nên chúng tôi phát nguyện thi hóa toàn bộ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh bằng thể thơ lục bát với âm Việt hầu phụ trợ thêm cho quý độc giả tham cứu. Trải qua 15 năm biên soạn, hôm nay cơ duyên đã hoàn thành nên chúng tôi trân trọng kính mời quý vị hoan hỷ đến tham dự buổi nhạc Thiền Ca, giới thiệu Kinh Thơ Diệu Pháp Liên Hoa được tồ chức tại:

Nơi Chốn:       CLB Mây Bốn Phương

730 South Second Street, San Jose, CA 95112

Thời Gian:     2:00 PM Chủ Nhật December 4th -2016

Chúng tôi xin thành kính cúng dường mỗi vị một bộ Kinh Thơ Diệu Pháp Liên Hoa để chúng ta cùng nhau hồi hướng phước lành đến vạn loại hữu tình luôn được gặp chính pháp, được tắm gội trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của chư Phật hầu kiến tạo thế giới an lành, chúng sanh lợi lạc.

Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát.

San Jose Ngày 11 Tháng 21 năm 2016

 Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng

Ban Tồ Chức: Nhà Báo Lê Văn Hải/ Nhà Thơ Chinh Nguyên

L/L: Ban Tồ Chức Liên Hội Cư Sĩ Phật Tử California

Cư Sĩ Tâm Vinh, Cư Sĩ Tâm Núi, Cư Sĩ Tâm Nguyên Ái

(408) 886-1199

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT