Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị ký chấp thuận cho Anh rút khỏi khối Liên Hiệp Châu Âu

Photo Credit: Foxnews

Fox News – Dự thảo luật Brexit vốn cho phép Anh quốc rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu EU đã trở thành luật hẳn hoi khi hôm thứ ba 26/6 Nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị ký chuẩn thuận cho quyết định quan trọng này.

Những người ủng hộ Brexit ở Quốc Hội đã vỗ tay hoan hô khi Chủ tịch Quốc Hội John Bercow loan báo là dự luật mang tên ‘European Union Withdrawal Bill’ đã được lãnh đạo Hoàng Gia Anh chuẩn thuận.

Ông Bercow nói: “Tôi cần thông báo cho Quốc hội biết là thỏa theo điều khoản Royal Assent Act 1967, Nữ Hoàng đã ký kết chấp thuận cho dự luật European Union Withdrawal Act 2018 trở thành luật”

Sau nhiều tháng tranh luận sôi nổi chuyện đi hay ở lại, cuối cùng dự thảo luật Brexit cũng đã được chấp thuận, cho phép hàng ngàn các khoảng luật định của khối EU được diễn dịch và áp dụng vào Anh quốc.

Photo Credit: Foxnews

Những người ủng hộ chuyện Anh quốc nên ở lại trong khối Liên Hiệp Châu Âu EU và các thành viên của Quốc Hội Anh cố gắng làm “giảm nhẹ” các điều khoản cho phép Anh rút lui, dù bây giờ chuyện rút lui đã trở thành chính thức.

Vì thế, khi con số bỏ phiếu ở Quốc Hội Anh chống hay ủng hộ Brexit rất khít khao, những người chủ trương Anh nên ở lại ở Quốc Hội cho biết họ sẽ cố gắng đánh bại chính phủ trong các dự thảo luật khác có liên quan đến EU, vì họ muốn tránh tình trạng tuyệt giao về kinh tế với EU một khi Anh đã thực hiện chủ trương Brexit một cách trọn vẹn trong vài năm tới.

Đào Nguyên

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus