Radio Phố Đêm

Radio Phố Đêm được phát thanh trên đài 1500 AM tại miền Bắc California, từ 1h trưa đến 5h chiều mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6. 

Liên lạc: (408) 482-6527

Email: nguyenxnam@yahoo.com

Fax: (408) 297-3654

Địa chỉ: 1460 Tully Road # 601, San Jose, CA 95122, USA