Một quan tòa liên bang thứ nhì ngăn chận luật ngừa thai của chính phủ Trump

Reuters – Hôm thứ hai 14/1 một quan tòa liên bang của Pennsylvania đã ra phán quyết ngăn chận quyết định của chính phủ Trump cho phép các chủ nhân công ty được quyền bãi miễn BHYT theo yêu cầu của Obamacare cho các nữ nhân viên của mình về chuyện ngừa thai của họ.

Quan tòa Wendy Beetlestone của thành phố Philadelphia đã ra phán quyết có giá trị trên toàn quốc ngăn chặn quyền này không được thực thi, chỉ một ngày sau khi một quan tòa liên bang khác cũng ra phán quyết tương tự, nhưng giới hạn hơn, chỉ dành cho 13 tiểu bang và vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn mà thôi.

Các luật lệ của chính phủ Trump lẽ ra đã có hiệu lực vào ngày hôm nay. Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, vốn là cơ quan bảo vệ các luật này của chính phủ Trump trước tòa án, đã không trả lời báo chí hôm nay, nhưng có vẻ như Bộ Tư Pháp sẽ kháng án lệnh này.

Vào tháng 10 năm 2017 chính phủ Trump giới thiệu luật lệ mới nhắm vào điều khoản ngừa thai mà chương trình BHYT Obamacare bắt buộc phải có, nghĩa là các nữ nhân viên đi làm được trả tiền khoản BHYT này và hôm nay 14/1 thì lẽ ra luật ngăn chận này của chính phủ Trump có hiệu lực.

Tuy chương trình BHYT Obamacare bắt buộc chủ nhân các công ty hãng xưởng phải cung cấp khoản BHYT về ngừa thai cho nhân viên của mình và họ không phải trả tiền copayment cho khoản này, song theo lệnh của chính phủ Trump lại cho phép các doanh nghiệp hay các hội đoàn thiện nguyện tôn giáo hay tinh thần có quyền phản đối và được miễn trừ không phải trả khoản BHYT bắt buộc như thế cho nhân viên.

Trong các món ngừa thai mà các nữ nhân viên nhận được miễn phí, có cả số thuốc viên ngừa thai mà họ dùng trong vòng một tháng.

Trường Giang

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus