About us

Quý vị có thể liên lạc văn phòng chính của Hệ Thống Truyền Thông Cali Todayfounded since 10/1997 qua các số sau đây:
Điện thoại: (408) 482-6527 or (408) 297-8271
Điện thư: (408) 297-3654
Email: nguyenxnam@yahoo.com, nam@baocalitoday.com hay sale@baocalitoday.com (về thương mại, quản trị)
Email: editors@baocalitoday.com (bài vở)

Hoặc tại địa chỉ:

1460 Tully Road # 601, San Jose, CA 95122, USA,

để liên lạc:

Nhật báo Cali Today (Cali Today Daily newspaper)
• Online TV: www.truyenhinhcalitoday.com
• Cali Today Online at www.baocalitoday.com
• Youtube: Youtube.com/truyenhinhvietnam1

• Phân ưu cáo phó: www.coivinhhang.net

• Facebook Cali Today

Ban điều hành Hệ Thống Truyền Thông Cali Today:

President: Hồng Dương

• Legal adviser: Vi Nguyen, Esq.

Vice – President: Hoàng Nam

• Web Master & Graphic Designer: Yến Lê
Chief Editor: Hương Giang
Cali Today Multi-Media Network có sự cộng tác bài vở thường xuyên của nhiều cây bút sau đây: HOÀNG NAM, GIAO CHỈ VŨ VĂN LỘC, ĐÀO VĂN BÌNH, NHÃ DUY, LÊ MINH HẢI, TRẦN CHÍ PHÚC, NGUYỄN NGỌC MÙI, NGUYỄN XUÂN NAM, PHƯỚC AN, CARINA HOÀNG (ÚC), ĐỖ THÔNG MINH (NHẬT), NGUYỄN NGỌC CHÂU (ĐỨC), CHU CHI NAM (PHÁP). THIÊN HÀ (VIỆT NAM)
Bạn đọc góp ý kiến xin gửi về

Địa chỉ e-mail:
• Email: sale@baocalitoday.com (về thương mại, quản trị)
• Email: office@baocalitoday.com hay toasoancalitoday@yahoo.com (văn phòng)
• Email: editors@baocalitoday.com (bài vở)

• hoặc fax số 408-297-3654

• hoặc gửi thư về địa chỉ:

CALITODAY / THƯ ĐỘC GiẢ
1460 Tully Road # 601, San Jose, CA 95122, USA

• Xin ghi đầy đủ họ, tên người viết, địa chỉ, và điện thoại nhà.
Chúng tôi xin được phép biên tập lại để được rõ ràng và vừa khoảng dành cho trang Bạn Đọc Viết.

DISCLAIMER: Nhật báo Cali Today và website baocalitoday.com kể từ ngày 29 tháng 3, 2012, đã hợp tác với công ty Google Adsense trong lãnh vực quảng cáo trên trang mạng baocalitoday.com và các trang mạng khác của chúng tôi..
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và hình ảnh quảng cáo của công ty Google, nhất là những external links dẫn đến những trang mạng khác, những websites khác, không thuộc Hệ Thống Truyền Thông Cali Today.
Khách hàng có thắc mắc về nội dung, hình ảnh, phẩm chất của sản phẩm, dịch vụ, sự phục vụ của các công ty quảng cáo, xin liên lạc thẳng với các công ty cung cấp sản phẩm hay dịch vụ nói trên.