Tối cao Pháp viện phán quyết bất lợi cho người lao động

Photo Credit: NYT

Washington – Tối cao Pháp viện vào hôm thứ Hai đưa ra phán quyết, hạn chế gắt gao quyền tham gia cùng người khác khởi kiện công ty vi phạm luật lao động liên bang về lương bổng, giờ làm việc hoặc quyền dân sự, của người lao động Mỹ.

Với 5-4 số phiếu, Tối cao Pháp viện đồng tình với các luật sư của chính phủ Trump trên hai vấn đề chính. Thứ nhất, người lao động không có quyền khởi kiện vi phạm luật lao động ra toà mà phải đưa ra trọng tài. Thứ hai, các quy định của trọng tài có thể yêu cầu người lao động chỉ được khiếu nại cá nhân chứ không được khiếu nại tập thể.

Có khoảng 60 triệu người lao động không tham gia nghiệp đoàn trong khu vực tư chịu sự chi phối của các thoả thuận trọng tài, trong đó không cho phép họ đưa vi phạm luật lao động liên bang ra toà kiện, theo Viện Chính sách Kinh tế có trụ sở ở Washington.

Chánh án Neil M. Gorsuch đọc phán quyết của Tối cao Pháp viện trong vụ kiện Epic System chống lại Lewis, cho rằng, Quốc hội đã quyết định phải thực thi các điều khoản trọng tài.

Chính phủ Obama và Trump có hai quan điểm hoàn toàn đối lập nhau trong vụ này.

Photo Credit: NYT

Các luật sư của chính phủ Obama đồng tình với các uỷ viên trong Ban Quan hệ Lao động Quốc gia do Dân chủ chỉ định. Họ viện dẫn Đạo luật Quan hệ Lao động Quốc gia 1935 cho phép người lao động tham gia nghiệp đoàn hoặc “tham gia vào các nỗ lực khác” để tự bảo vệ quyền lợi. Dựa vào luật này, chủ lao động không thể thực thi các điều khoản trọng tài cấm người lao động không được cùng nhau tham gia thách thức các chính sách của một công ty hay các quy định công việc.

Còn các luật sư chính phủ Trump lại ủng hộ các điều khoản trọng tài, dựa vào Đạo luật Trọng tài Liên bang 1925, trong đó hợp đồng lao động yêu cầu tranh chấp phải được giải quyết qua thủ tục trọng tài.

Các Chánh án bảo thủ ở Tối cao Pháp viện thường viện dẫn Đạo luật Trọng tài mặc dù Quốc hội đã thông qua nhiều luật về quyền lao động cụ thể hơn trong suốt những năm 1930 đến 1960.

Hương Giang (Theo Tribune News Service)

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus