TCPV ngăn cấm liên đoàn lao động thu phí những người không phải là thành viên

Photo Credit: Reuters

Reuters – Hôm thứ tư 27/6 Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết bất lợi cho liên đoàn lao động, theo đó các nhân viên làm việc, như giáo viên hay cảnh sát, mà không phải là thành viên của liên đoàn lao động (LĐLĐ) sẽ không phải trả lệ phí nữa.

Với quyết định 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, TCPV đã đảo ngược một phán quyết của chính TCPV vào năm 1977 theo đó nhiều triệu người tuy không phải là thành viên của LĐLĐ vẫn phải trả lệ phí hàng năm.

Như thế theo phán quyết mới nhất của TCPV, sẽ có khoảng 5 triệu ngưiời làm việc không phải là thành viên của LĐLĐsẽ không còn đóng lệ phí nữa, khiến LĐLĐ mất đi một nguồn thu tài chính quan trọng.

Có khoảng 20 tiểu bang có điều lệ đóng tiền như thế và các nhân viên làm việc cho chính quyền tiểu bang và địa phương phải đóng, nhưng nhân viên liên bang và nhân viên làm việc trong khu vực tư nhân thì không.

Photo Credit: Reuters

TCPV nhận định là khi các nhân viên này phải đóng tiền cho các LĐLĐ mà có thể quan điểm lại bất đồng thì chuyện này đã vi phạm vào quyền tự do chính kiến và tự do lập hội theo quy định của Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Chánh Án bảo thủ Samuel Alito của TCPV nhận định như sau: “Tuy phán quyết này có làm các LĐLĐ bị thiệt thòi tài chính trong ngắn hạn, nhưng không nghĩa lý gì so với nhiều tỉ đô la mà các nhân viên không phải là thành viên phải đóng góp, một việc làm vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất”

Cả 4 Chánh Án có khuynh hướng tự đều bỏ phiếu chống lại. Hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của TCPV, vốn bắt đầu khóa làm việc của mình từ tháng 10 năm 2017.

Đào Nguyên

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus