Nếu chiếm đa số ở Hạ Viện, Dân Chủ có thể công khai hóa bản khai thuế của TT Trump

Photo Credit: Business Insider

Business Insider – TT Trump từ trước đến nay vẫn luôn luôn từ chối chuyện công khai hóa bản khai thuế của ông, nhưng nếu Dân Chủ chiếm đa số ở Hạ Viện sau ngày bầu cử 6 tháng 11 thì chuyện ông có muốn hay không, không còn là vấn đề nữa.

Ba Ủy ban của Quốc Hội Hoa Kỳ có quyền xem xét bản khai thuế của TT Trump, hay bất cứ Tổng Thống Mỹ nào, đó là Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện, Ủy ban Hỗn Hợp về Thuế của Thượng Viện và Hạ Viện (JCT) và Ủy ban House Committee on Ways and Means của Hạ Viện.

Thông qua điều khoản 6103 của luật về thuế gọi là Internal Revenue Code, cả ba ủy ban này có thể yêu cầu đến 10 năm khai thuế của hồ sơ thuế của TT Trump đặt tại Bộ Tài Chính và họ đều có quyền bỏ phiếu lấy quyết định sau cùng có nên công bố công khai các tài liệu thuế này hay không.

Trong lúc Ủy ban JCT là một ủy ban không có tính cách chính trị, chỉ do các nhà kinh tế thuần túy chỉ huy và cơ may chiếm đa số ở Thượng Viện của Dân Chủ xem ra rất mỏng manh, thì họ lại có nhiều hy vọng lấy lại quyền đa số ở Hạ Viện vào tháng giêng năm 2019, theo kết quả thăm dò gần đây cho thấy.

Photo Credit: AP

Nếu chuyện này xảy ra, chắc chắn Dân Chủ sẽ ‘chiếm lĩnh’ Ủy ban House Committee on Ways and Means và họ sẽ ‘ghé mắt’ tới các bản khai thuế của TT Trump, cũng như cân nhắc chuyện công khai hóa hay không các bản khai thuế này.

Ngay sau khi TT Trump đắc cử, bằng nhiều cách khác nhau, phía Dân Chủ đã có hàng chục nổ lực nhằm làm sao có được bản khai thuế của TT Trump, nhưng đều thất bại vì phía Cộng Hòa chận lại.

Các quan sát viên cho là nổ lực ‘xăm xoi’ các bản khai thuế như vậy của TT Trump từ phía Dân Chủ có thể làm ông nổi giận. Ông từng nhiều lần cho hay các bản khai thuế của ông đang trong thời kỳ “chỉnh sửa” (audit), nên chưa thể công bố được.

Đào Nguyên

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus