Theo Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai, Hoa Kỳ sẽ duy trì thuế quan của cựu Tổng thống Trump đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trong thời gian tới.

Bà Katherine Tai nói với The Wall Street Journal rằng, thuế nhập khẩu có thể sẽ được giữ nguyên cho đến khi các vấn đề thương mại với Trung Quốc được giải quyết.

Cựu Tổng thống Trump đã áp đặt thuế quan đối với khoảng 370 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình nhằm nỗ lực gây áp lực buộc chính phủ phải nhượng bộ về thương mại.

Một số thuế quan và các mức thuế bổ sung được đề xuất đã được giảm lại vào tháng 1 năm 2020 khi hai nước đồng ý về “Giai đoạn Một”, giải quyết một số vấn đề thương mại nhưng để lại nhiều điều khoản khó nhất cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Lời hứa của Trung Quốc mua 200 tỷ USD hàng hóa nông nghiệp của Mỹ đã không thành công khi đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Các nhóm thương mại đã thúc đẩy thuế quan nhanh chóng được dỡ bỏ, loại bỏ gánh nặng chi phí đáng kể cho các nhà sản xuất và công ty phụ thuộc vào nguyên liệu và hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bà Tai cho biết việc dỡ bỏ thuế quan đột ngột có thể gây hại cho các công ty Mỹ.

Bà nói: “Việc giảm thuế quan có thể gây ra một cú sốc cho các công ty nếu các kế hoạch này không được đưa ra theo lộ trình”.

TH