Wednesday, March 22, 2023
spot_img

Danh sách lương: Tiền người Đức kiếm được

* Lê Ngọc Châu

Thưa quý vị, theo tài liệu tìm thấy trên Internet thì mức thu nhập trung bình trên thế giới trong năm 2015 khác biệt nhau. Qua đó, người có thu nhập cao nhất trên thế giới là tại Monaco. Với số tiền ít nhất bạn phải đối phó là ở Gambia. Trong so sánh giữa 88 quốc gia, Đức đứng hạng thứ 18 với thu nhập hàng năm.

Thu nhập trung bình được tính từ tổng sản phẩm quốc gia và dân số. Vì vậy, người ta chia tất cả những thu nhập và lợi ích của tất cả các cư dân của một quốc gia (= tổng thu nhập) trên số lượng dân cư, và có được một thu nhập trung bình mỗi đầu người. Trong đó bao gồm tất cả tiền lương và tiền thù lao, những khoản thu nhập khác, ví dụ, từ lợi nhuận đầu tư.

“Tổng tiền lương hàng năm cho mỗi nhân viên” trung bình ở Đức vào năm 2015 với 32643 Euro , tức là khoảng 2720 € mỗi tháng (1 Euro hiện tại tương đương 1,06USD).

Tuy nhiên hôm 11.01.2017 thì thấy được lương bỗng ở Đức nói riêng chi tiết hóa hơn nên tôi giới thiệu để đọc giả nào chưa biết có thể nắm vững thêm về đời sống xã hội ở Đức.

Cơ quan Lao động Liên bang đã công bố số liệu mới nhất cho thấy thực sự kiếm được bao nhiêu tiền ở Đức : Khoảng một nửa số người của tổng số đối tượng có bổn phận tham gia bảo hiểm xã hội nhận được một mức lương chưa trừ thuế (Brutto) là 2.500 euro hay cao hơn.

Một trong bốn người kiếm được 1.600 € chưa trừ thuế hoặc ít hơn, mỗi người trong mười người (1/10) thậm chí kiếm được hàng tháng ít nhất là 5100 Euro (Brutto). Tuy nhiên, nhìn chung, có thể được nhìn thấy: Thu nhập của nhiều người Đức tăng. Trong cuộc khảo sát cuối cùng bốn năm trước đây có 22,7 phần trăm của tất cả nhân viên có mức lương thấp hơn 2000 Euro – bây giờ nó là 18,7 phần trăm.

Tuy nhiên vẫn có một khoảng cách lương bỗng giữa các tiểu bang cũ và mới. Trong khi ở phía tây (BRD, Tây Đức cũ) của đất nước chỉ có 15,7 phần trăm của tất cả các nhân viên toàn thời gian kiếm được ít hơn 2000 euro, thì ở phía đông (DDR cũ) nó là 33,7%.

Ngoài ra sự khác biệt liên quan đến giới tính vẫn còn rõ ràng hơn.
24,4 phần trăm phụ nữ kiếm được ít hơn 1.300 euro, trong khi chỉ có 11,5 phần trăm đàn ông phải đối phó với một mức lương thấp như vậy. Tuy nhiên, 19,7% đàn ông có thể vui mừng với tiền lương hơn 4800 € (Brutto) một tháng, chỉ có 7,1% phụ nữ nhận được một mức lương chưa trừ thuế phong phú như vậy. Một điều quan trọng: Chỉ có 9% những người đàn ông làm việc bán thời gian, trong khi đó 47% phụ nữ làm việc nửa ngày.

Đã có 31 triệu người Đức đóng góp an sinh xã hội được lưu ý và đưa vào kiểm kê. Thu nhập của tư nhân tự làm chủ và các quan chức không quan trọng ở đây.

Lương kiếm được tồi tệ nhất hiện nay là những người đang làm việc trong ngành khách sạn, tẩy rửa các tòa nhà và trong ngành sản xuất thịt. Nhân viên trong các ngành kim loại, hóa chất và IT đặc biệt kiếm được lương bỗng tốt.

• © Lê-Ngọc Châu chuyển ngữ (Nam Đức, tối 14. Januar 2017)
– (Nguồn : Theo Yahoo- Tài chính, ngày 11 Tháng 1 2017)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT