Hàm lượng hóa chất PFAS được tìm thấy trong nước uống trên khắp nước Mỹ

(CNN) – Các hóa chất độc hại có trong nguồn cung cấp nước uống của một số khu vực đô thị lớn ở Mỹ, bao gồm Miami, New Orleans và Washington, DC, theo một báo cáo mới từ Nhóm công tác môi trường (EWG). Các phát hiện, được công bố bởi nhóm vận động môi … Continue reading Hàm lượng hóa chất PFAS được tìm thấy trong nước uống trên khắp nước Mỹ