Trump chuẩn bị điều thêm binh sĩ xuống biên giới phía nam

Photo Credit: US Army

ABC News – Sau khi TT Trump cho giới ký giả hay là ông sắp ra lệnh điều động thêm binh sĩ xuống biên giới phía nam mới đây, hôm cuối tuần Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đang chờ một yêu cầu từ Bộ ANNĐ để làm chuyện này.

Trong các khả năng xảy ra, theo lời một viên chức Mỹ, có thảo luận chuyện quân đội Hoa Kỳ có thể được sử dụng nhằm xây dựng thêm 10 ‘thành phố lều trại’ cho di dân tại hai địa điểm dọc theo biên giới với Mexico.

Hiện nay đã có 3,200 binh sĩ Hoa Kỳ và 2,100 Vệ Binh Quốc Gia đang làm việc ở biên giới trong các sứ mạng khác nhau nhằm hổ trợ cho lực lượng Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế.

Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan trước đây có cho các ký giả hay là Ngũ Giác Đài sẽ tăng cưòng thêm số binh sĩ ở vùng biên giới.

Ông Shanahan nói: “Chuyện này chẳng có gì phải ngạc nhiên, sự hổ trợ của quân đội rất đa dạng, tình hình suy đồi ở vùng biên giới khiến chúng tôi nghĩ đến chuyện phải tăng cường thêm số lượng quân nhân tại đây”

Tuy nhiên ông Shanahan cũng cho biết hiện nay Bộ ANNĐ vẫn chưa gửi công văn chính thức gọi là công văn RFA yêu cầu yểm trợ như thế.

Photo Credit: US Army

Con số binh sĩ tăng cường thêm chưa rõ sẽ là bao nhiêu, nhưng nó sẽ phù hợp với tính toán của giới lãnh đạo Ngũ Giác Đài, nhằm hành động cho phù hợp với tinh thần của đạo luật Posse Comitatus Act cho quân đội Mỹ bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trần Vũ

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus