Tối Cao Pháp Viện từ chối xem xét bản đồ bỏ phiếu của Pensylvania

Photo Credit: AP

Reuters – Hôm thứ hai 29/10 Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (TCPV) đã bác bỏ một yêu cầu của các nhà lập pháp Cộng Hòa ở Pennsylvania là phải cho tái lập lại một bản đồ bỏ phiếu, vốn đã bị tòa Thượng Thẩm của tiểu bang phán quyết có thiên kiến dành ưu đãi cho cử tri Cộng Hòa và do đó đã phạm luật.

Vào tháng giêng năm 2018, sau khi bãi bỏ bản đồ bỏ phiếu của Cộng Hòa, tòa Thượng Thẩm Pennsylvania cho lưu hành bản đồ bỏ phiếu mới, khiến phía Dân Chủ có nhiều cơ hội thắng hơn trong cuộc bầu cử giữa kỳ, dành thế đa số trở lại ở Hạ Viện.

Kỹ thuật phân vùng bản đồ bầu cử gọi là ’gerrymandering’ là cách vẽ bản đồ bầu cử làm sao giúp một đảng siết chặt cơ hội thắng cử. Trong tháng 6, TCPV Hoa Kỳ cũng đã thất bại trong việc quyết định liệu kỹ thuật ‘gerrymandering’ như thế ở Wisconsin và Maryland có vi phạm Hiến Pháp hay không.

Các Chánh Án của TCPV hôm thứ hai đã bác bỏ đơn kháng án của phía Cộng Hòa chống lại quyết định về bản đồ bầu cử của Tòa Thượng Thẩm Pennsylvania, vốn loan báo bản đồ bầu cử cũ từ năm 2011 không còn giá trị.

Photo Credit: AP

Cũng từ năm 2011 Cộng Hòa chiếm được 13 ghế trong số 18 ghế Dân Biểu đại diện cho Pennsylvania ở Hạ Viện Hoa Kỳ, trong năm 2017 có 18 cử tri Dân Chủ đệ đơn kiện bản đồ bầu cử này và Tòa Thượng Thẩm Pennsylvania đồng ý hủy bỏ bản đồ bỏ phiếu cũ.

Các lãnh đạo của Cộng Hòa của Pennsylvania thúc giục các Chánh Án của TCPV Hoa Kỳ phải can thiệp và bác bỏ phán quyết của tòa Thượng Thẩm Pennsylvania, mà họ tố cáo là “lạm quyền”, nhưng hôm nay họ đã thất bại.

Đào Nguyên

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus