TNS Mitch McConnell khen ngợi TT Trump đã không ký kết gì ở hội nghị Hà Nội

Photo Credit: AP

The Examiner – TNS Mitch McConnell , lãnh đạo khối đa số Thượng Viện, đã ngõ lời khen ngợi TT Trump vì đã từ bỏ hội nghị thượng đỉnh Hà Nội mà không ký kết gì cả.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhì giữa TT Trump và Kim Jong Un đã tan vỡ hôm nay sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận về giải trừ vũ khí nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên và cấn vận kinh tế Bắc Hàn.

Ông McConnell tuyên bố như sau ở Thượng Viện Hoa Kỳ hôm thứ năm 28/2: “Ngoại giao cao cấp cũng có thể hàm chứa nguy hiểm ẩn tàng, nhưng TT Trump đáng được khen ngợi vì đã hủy bỏ hội nghị vì chuyện rõ ràng là không có tiến bộ gì cả trong vấn đề giải trừ vũ khí nguyên tử”

Kim đã yêu cầu chỉ hủy bỏ một trung tâm nguyên tử ở Bắc Hàn mà lại đòi Hoa Kỳ phải gỡ bỏ toàn bộ cấm vận đối với Bắc Hàn, khiến TT Trump đột ngột bỏ hết các cuộc đàm đàm phán và lên phi cơ quay lại Hoa Kỳ.

TNS McConnell nói: “Tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Bắc Hàn ở Hà Nội là một hành động thông minh, vì Kim Jong Un có thể quan sát sự phát triển kinh tế của VN, một đất nước có thời cũng từng bị chia rẽ như Triều Tiên”

Ông McConnell nhận định thêm: “Giờ đây Kim Jong Un có chuyến đi trở về bằng xe hỏa dài để nghiền ngẫm những gì mà Bắc Hàn có thể thực hiện trong tương lai, nhưng TT Trump đã cho thấy muốn làm cái gì thì cũng phải giải giới nguyên tử trước đã”

Đào Nguyên

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus