Lãnh đạo Tài chánh Jeffrey McConney lặng lẽ hợp tác với cuộc điều tra Trump Organization (P1)

(Business Insider) – Trong nhiều tháng qua, các nhà điều tài chánh Trump Organization chật vật tìm cách có được sự hợp tác từ Allen Weisselberg – cựu Giám đốc Tài chánh của Donald Trump nhưng không đi đến đây. Tuy vậy, họ lại thành công trong việc khai thác được thông tin từ nhân … Continue reading Lãnh đạo Tài chánh Jeffrey McConney lặng lẽ hợp tác với cuộc điều tra Trump Organization (P1)