Đại cử tri được phép bỏ phiếu theo ý muốn, không phải theo kết quả phiếu phổ thông 

Photo Credit: Mark Wilson

(NBC News) – Toà Phúc thẩm liên bang vào cuối ngày thứ  Ba ra phán quyết, đại cử tri – những người bỏ phiếu chọn Tổng thống và Phó Tổng thống – được bỏ phiếu theo ý muốn, không nhất thiết phải tuân theo kết quả phiếu phổ thông tại tiểu bang của họ. 

Phán quyết của toà Phúc thẩm khu vực 10 tại Denver, Colorado, có thể cho mỗi đại cử tri quyền quyết định kết quả một cuộc bầu cử tổng thống, nếu kết quả phiếu phổ thông rõ ràng sít sao với Cử tri đoàn. 

“Vấn đề này có thể là quả bom nổ chậm đối với chính trị đang chia rẽ của chúng ta. Không khó khi tưởng tượng một đại cử tri mất niềm tin, bỏ phiếu khác biệt với tiểu bang của mình, có thể thay đổi một cuộc bầu cử tổng thống có kết quả sít sao,” biên tập viên chính trị của NBC News, Mark Murray cho hay. 

Lâu nay trong lịch sử chính trị Mỹ, đây không phải là vấn đề lớn vì khi một đại cử tri không bỏ phiếu theo kết quả phiếu phổ thông của tiểu bang, thì tiểu bang đó chỉ đơn giản loại lá phiếu đó. Nhưng với phán quyết hôm thứ  Ba, tiểu bang bây giờ không thể làm như vậy. 

Quyết định của hội đồng phúc thẩm gồm 3 vị thẩm phán tại Denver trao chiến thắng cho Micheal Baca – đại cử tri Dân chủ ở Colorado vào năm 2016. Theo luật tiểu bang, ông phải bỏ phiếu cho Hillary Clinton vì bà thắng phiếu phổ thông của tiểu bang.  Thay vào đó, ông gạch tên cựu Ngoại trưởng và ghi vào John Kasich – ứng cử viên Cộng hoà, và là Thống đốc Ohio lúc đó. 

Thư ký tiểu bang loại Baca ra khỏi cử tri đoàn, bỏ phiếu của ông ta và đưa một đại cử tri khác vào bỏ phiếu cho Hillary. Với kết quả 2-1, toà Phúc thẩm Khu vực 10 cho rằng, việc vô hiệu hoá lá phiếu của Baca vi hiến. 

Khi cử tri đi bầu cử, họ thực sự bỏ phiếu cho một loạt các đại cử tri do các đảng phái chính trị của ứng cử viên Tổng thống chọn ra. Tiểu bang tự do được chọn đại biểu cử tri mong muốn, và thậm chí có thể yêu cầu đại cử tri cam kết lòng trung thành với đảng phái chính trị của họ. 

Nhưng một khi đại cử tri được chọn và thông báo lá phiếu của mình vào tháng 12 dưới tư cách là thành viên cử tri đoàn, họ đang làm phận sự liên bang, và lúc này, quyền hạn của tiểu bang không còn nữa. “Quyền bổ nhiệm đại cử tri của tiểu bang không bao gồm quyền lực loại họ hay vô hiệu hoá lá phiếu của họ,” Toà nói. 

Vì Hiến pháp không đòi hỏi một đại cử tri phải tuân theo mong muốn của đảng chính trị, vì vậy “các đại cử tri, một khi được bổ nhiệm, họ tự do bỏ phiếu như mong muốn,” giả rằng họ bỏ phiếu cho cho một ứng cử viên hợp pháp đủ phẩm chất. 

Tất cả 30 tiểu bang có luật ràng buộc đại cử tri, đòi hỏi họ phải bỏ phiếu cho bất cứ ai thắng phiếu phổ thông tại tiểu bang. Nhưng luật còn yếu, chỉ có hình phạt trên danh nghĩa đối với những đại cử tri không bỏ phiếu cho ứng cử viên thắng phiếu phổ thông. 

Tối cao Pháp viện vào năm 1952 ra phán quyết, các tiểu bang không vi phạm Hiến pháp khi họ yêu cầu đại cử tri cam kết sẽ tuân thủ theo phiếu phổ thông. Nhưng luật pháp chưa bao giờ nói, liệu có hợp hiến nếu thực thi những cam kết đó hay không. 

Đây là phán quyết đầu tiên liên quan đến vấn đề này từ một toà Phúc thẩm liên bang. Phán quyết sẽ có hiệu lực tức thời đối với 6 tiểu bang nằm trong khu vực: Colorado, Utah, Wyoming, Kanas, Oklahoma và New Mexico.

Nếu Tối cao Pháp viện xét xử tranh chấp này,  thì phải đưa ra phán quyết trước khi cử tri đoàn họp vào tháng 12 năm 2020 để chính thức bỏ phiếu tổng thống. 

Hương Giang (NBC News) 

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus