Wednesday, February 21, 2024

Các uỷ ban Hạ viện yêu cầu Biden giao tài liệu chính phủ Trump liên quan 6/1

(The Hill) – Một liên minh các uỷ ban Hạ viện đang yêu cầu Toà Bạch Ốc và 16 cơ quan chính phủ giao nộp một lượng tài liệu lớn từ chính phủ ông Donald Trump liên quan đến kiểm phiếu Cử tri đoàn và cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1. 

Ủy ban Giám sát Hạ viện dẫn đầu, yêu cầu Đổng lý  Tòa Bạch Ốc Ron Klain chia sẻ những tài liệu “liên quan đến kiểm phiếu Cử tri đoàn vào ngày 6 tháng 1 hoặc khả năng xảy ra biểu tình, bạo lực hoặc tấn công khu vực Capitol Quốc gia.” 

Yêu cầu bao trùm Văn phòng Phó Tổng thống, và bao gồm tất cả các trao đổi trong thời gian từ 1 tháng 12 đến ngày Tổng thống tuyên thệ, đặc biệt yêu cầu chuyển tiếp “những trao đổi, nếu có, với những người tham gia vào những sự kiện diễn ra trong ngày 6 tháng 1” hoặc cho cộng sự của họ.” 

Giữa hàng loạt yêu cầu thông tin sau cuộc bạo động ngày 6 tháng 1  từ một số các cơ quan chính phủ, một số uỷ ban Quốc hội đã đặt Toà Bạch Ốc ra khỏi nỗ lực kiểm tra những sai sót trong kế hoạch an ninh và trao đổi. 

Tài liệu có thể cung cấp một cái nhìn bên trong vào việc một số viên chức chính phủ Trump đã chuẩn bị và đối phó với các vụ tấn công như thế nào. 

Uỷ ban Nội an, Uỷ ban Tình báo và Uỷ ban Tư pháp, Uỷ ban Quân vụ và Uỷ ban Hành chánh Hạ viện cùng tham gia Uỷ ban Giám sát Hạ viện vào yêu cầu trên. Yêu cầu giao tài liệu được gởi cho 16 cơ quan chính phủ, trong đó có Bộ Tư pháp, FBI, Vê binh Quốc gia, Ngũ Giác Đài, Cảnh sát Điện Capitol, Cảnh vệ lưỡng viện và Cảnh sát D.C. 

Yêu cầu rộng lớn từ các Uỷ ban Hạ viện được gởi ra sau nỗ lực tương tự từ một số Uỷ ban Thượng viện, những nơi cũng yêu cầu thông tin từ 22 cơ quan thực thi công lực, an ninh và tình báo khác nhau. 

Các vị Thượng nghị sĩ vào thứ 5 cũng cam kết công khai báo cáo kết quả điều tra vụ bạo động 6 tháng 1 trong những tháng tới. 

Hương Giang (Theo The Hill) 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img