Thursday, June 1, 2023
spot_img

Tìm kiếm cơ hội học tập sớm cho con em: Quy trình bốn bước

 

Cali Today News – Đây là bài viết thứ ba trong loạt bài bốn phần do Văn phòng Giáo dục Quận hạt Santa Clara phát hành, cùng với các đối tác, nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến phụ huynh về cách tìm thông tin trong hệ thống trường công lập của chúng tôi.

ok 1Học tập sớm tạo nên căn bản quan trọng nhất cho trẻ em, một căn bản mà quý vị có thể xây dựng cho con em mình. Các nghiên cứu cho thấy rằng, từ lúc sinh cho đến 5 tuổi là thời kỳ não bộ của trẻ em phát triển mạnh nhất và thời kỳ phát triển sớm này là rất quan trọng cho sự thành đạt của trẻ trong tương lai. Sau đây là bốn bước để hỗ trợ từng giai đoạn phát triển của trẻ:

Bước 1: Trẻ bắt đầu phát triển các kỹ năng giao tiếp ngay từ khi trẻ chào đời, vì thế quý vị hãy nói, hát và đọc cho trẻ để giúp thật nhiều vào việc phát triển kỹ năng giao tiếp của trẻ. First 5 California là một nguồn thông tin tốt, trong đó có “Bộ hướng dẫn dành cho cha mẹ mới có con” gồm đủ thứ chỉ dẫn thực tiễn dành cho cha mẹ và trẻ em.

Bước 2: Cha mẹ có thể tìm đến rất nhiều cơ hội cho trẻ học tập ngoài hộ gia đình và gửi trẻ đến lớp mầm non. Các chương trình công viên và giải trí cùng với hệ thống thư viện công cộng của Quận hạt Santa Clara và thành phố San Jose đều có cung cấp nguồn lực và sinh hoạt miễn phí cho trẻ em. Quý vị cần nghĩ đến việc cho trẻ tham gia lớp mầm non vì đây là một cơ hội quan trong. Có những chương trình mầm non tư lập và công lập dành cho trẻ em ngay cả ở tuổi nhũ nhi. Có hai chương trình công lập mở lớp mầm non toàn ngày và nửa ngày cho trẻ em, ngay cả ở tuổi nhũ nhi, thuộc diện gia đình lợi tức thấp. Đó là chương trình Mầm non của Tiểu bang và chương trình Headstart. Xin truy cập SCCOE website để biết về các tiêu chuẩn tham gia hợp lệ. Ngoài ra, nhiều học khu và nhiều tổ chức không vụ lợi cũng cung cấp những chương trình học tập sớm miễn phí hoặc rẻ tiền.

Bước 3: Dịch vụ giữ trẻ là một dịch vụ rất cần thiết cho vô số cha mẹ, nên việc tìm được người giữ trẻ tốt là rất quan trọng. Hội đồng dịch vụ giữ trẻ của cộng đồng trong Quận hạt Santa Clara (Community Child Care Council of Santa Clara County), còn được gọi là Hội đồng “4C”, là một nguồn thông tin và một cơ quan giới thiệu rất tốt nhằm giúp các hộ gia đình tìm được người giữ trẻ phù hợp.

Bước 4: Việc Đăng ký lớp mẫu giáo dành cho trẻ có sinh nhật 5 tuổi cho đến ngày 1 tháng 9, còn mẫu giáo chuyển tiếp là dành cho trẻ có sinh nhật 5 tuổi trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 9 cho đến ngày 2 tháng 12. Lớp mẫu giáo bắt buộc tại California chỉ là chương trình nửa ngày, nhưng một số trường có chương trình toàn ngày và đa số các trường đều có chương trình giữ trẻ sau giờ học ngay tại khuôn viên nhà trường. Hãy liên hệ nhà trường hoặc học khu tại địa phương của quý vị để biết thêm về chương trình mẫu giáo và về thời hạn đăng ký.

Xin đừng quên truy cập www.sccoe.org để đọc thông tin liên quan đến những mục này và nhiều thứ hơn nữa. Hãy chắc chắn đọc bài viết sắp tới của chúng tôi về những cơ hội để cha mẹ tham gia.

Loạt bài này do Văn phòng Giáo dục Quận hạt Santa Clara cung cấp cho quý vị và trình bày những thông tin rút từ First 5 California / Quận hạt Santa Clara, hội đồng Community Child Care Council của Quận hạt Santa Clara, Sở Giáo dục California và chương trình Early Edge California.
# # #

Công trình tham khảo; nguồn lực bổ sung: (Works consulted; additional resources:)
SCCOE Early Learning Services: http://www.sccoe.org/depts/students/early-learning-services/Pages/default.aspx
SCCOE Strong Start: http://strongstart.sccoe.org/home/Pages/default.aspx
Educare California tại Thung lũng Silicon: http://educaresv.org/
First 5 Quận hạt Santa Clara: http://www.first5kids.org/
First 5 California: http://www.first5california.com/default.aspx
TKCalifornia, một dự án của Early Edge California: http://www.tkcalifornia.org/about-tk/about-tk.html
Early Edge California: http://www.earlyedgecalifornia.org/
Hỏi Đáp về Lớp mẫu giáo chuyển tiếp: http://www.cde.ca.gov/ci/gs/em/kinderfaq.asp
Community Child Care Council của Quận hạt Santa Clara: http://www.4c.org/
Thư viện công cộng của Quận hạt Santa Clara: www.sccl.org
Thư viện công cộng của San Jose: www.sjpl.org
Các công viên của Quận hạt Santa Clara: www.sccgov.org/sites/parks/Pages/Welcome-to-Santa-Clara-County-Parks.aspx
Các Công viên, Giải trí và Dịch vụ láng giềng của San Jose: http://www.sanjoseca.gov/prns/
Dịch vụ Gia đình Grail: http://www.gfsfamilyservices.org/

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT