Sau Walgreens và Walmart đến lượt CVS thu hồi thuốc nhỏ mắt

Photo Credit: USA TODAY

(USA Today) – Một số thuốc nhỏ mắt và thuốc bôi mắt không kê toa được bán tại CVS, đã bị thu hồi vì lo ngại các sản phẩm có thể không được vô trùng.

Công ty Dược phẩm Altaire có trụ sở tại New York tự nguyện thu hồi những sản phẩm tại CVS Health, sau đợt thu hồi tại Walgreens và Walmart. 

Theo thông báo thu hồi được đăng trên trang web của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, có 30 sản phẩm và nhiều lô khác nhau đã thu hồi.

Altaire thực hiện thu hồi nhằm phòng ngừa, công ty chưa nhận được báo cáo nào về trường hợp bất lợi, và cũng không nhận được bất kỳ kết quả cụ thể nào bao gồm thử nghiệm vô trùng đối với các sản phẩm. “Quản trị một sản phẩm không vô trùng lẽ ra phải vô trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, và có khả năng đe dọa tính mạng hoặc dẫn đến tử vong,”  thông báo thu hồi nêu rõ.

Sản phẩm bị thu hồi:

 • Natural Tears Lubricant Eye Drops Preservative Free: 538397.
 • Lubricant Eye Drops for Mild to Moderate Dry Eye: 317916.
 • Lubricant Eye Drops for Mild to Moderate Dry Eye: 247887.
 • Dry Eye Relief Eye Drops: 317914.
 • Dry Eye Relief Eye Drops: 457802.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Sensitive Solution: 495334.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Sensitive Solution: 994883.
 • Preservative Free Lubricant Gel Drops Dry Eye Relief: 634634.
 • Lubricating Gel Drops for Anytime Use: 563420.
 • Overnight Lubricating Eye Ointment: 881532.
 • Lubricant Eye Ointment: 247881.
 • Extra Strength Lubricant Gel Drops: 799143.
 • Extra Strength Lubricant Gel Drops Twin Pack: 258587.
 • Fast Acting Lubricant Eye Drops Dry Eye Therapy: 895160.
 • Fast Acting Lubricant Eye Drops Dry Eye Therapy Twin Pack: 994881.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Sensitive Solution: 495301.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Sensitive Solution: 457791.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Advanced Relief: 563442.
 • Lubricant Eye Drops Advanced Relief: 563419.
 • Fast Acting Lubricant Eye Drops Preservative Free: 994882.
 • Preservative Free Lubricant Eye Drops Fast Acting: 258625.
 • Lubricant Gel Drops-Moderate to Severe Dry Eye Relief: 799145.
 • Multi-Action Relief Drops: 694954.
 • Lubricant Eye Drops Lasting Dry Eye Relief:968210.
 • Lubricant Eye Drops Lasting Dry Eye Relief Twin Pack: 495323.
 • Maximum Redness Relief Eye Drops: 994880.
 • Redness Relief: 317912.
 • Redness Relief: 457799.
 • Lubricant Eye Drops Multi-Symptom Eye Relief: 563431.
 • Lubricant Eye Ointment Sensitive Formula: 247885.

Người tiêu dùng có câu hỏi về thu hồi, liên lạc Altaire Cosmetics Inc.: 1-800-258-2471 hoặc email: otcdruggist@aol.com

Nếu gặp bất kỳ triệu chứng bất thường khi dùng sản phẩm, liên lạc bác sĩ của mình.

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus