Chính phủ Trump đảo ngược chính sách của cựu TT Obama về thu nhận sinh viên

Bộ trưởng Giáo dục bà Betsy DeVos. Photo Credit: NYT

New York Times – Các viên chức chính phủ Trump loan báo chính sách thu nhận các sinh viên, kể cả học sinh trung học và đại học cộng đồng, không dựa trên màu da, đảo ngược lại một chủ trương của chính phủ Obama trước đây.

Như thế chủ trương của chính phủ trump đã tái lập lại chính sách của cựu TT George W.Bush, khi đó ‘các viên chức chính phủ khuyến khích mạnh mẽ phương pháp không phân biệt màu da khi thu nhận các người đi học tại các trường học, từ cấp tiểu học lên đến đại học’

Trước đây chính phủ Obama lại kêu gọi các đại học ở Mỹ nên ‘suy xét về yếu tố màu da khi nhận sinh viên vào các đại học, nhằm làm đa dạng hơn thành phần sinh viên theo học’
Vào tháng 11 năm 2017, Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã yêu cầu Bộ Tư Pháp phải xem xét đánh giá trở lại các chủ trương của chính phủ tiền nhiệm mà ông tin là đã khiến Bộ Tư Pháp hành xử vượt quá khuôn khổ luật định, kể cả Hiến Pháp và Tối Cao Pháp Viện.

Hôm thứ ba 3/7 Bộ Tư Pháp loan báo trong tiến trình rà soát này đã hủy bỏ 7 chủ trương trong phân bộ các dân quyền của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Giáo dục bà Betsy DeVos. Photo Credit: NYT

Devin O’Malley, phát ngôn nhân của Bộ Tư Pháp, cho hay hôm nay: “Hành pháp không có quyền vượt qua Quốc Hội hay các tòa án bằng cách lập ra các quy định hay hướng dẫn đi quá luật lệ quy định, có khi trong vài trường hợp đã sai lầm trong nhiều thập niên qua”

Giờ đây chính phủ Trump chống lại yếu tố xem xét màu da như phương cách làm “đa dạng hóa’ các đại học, như chính phủ Obama đã chủ trương. Các nhân viên của chính phủ Obama tin là ‘sinh viên học sinh sẽ có lợi nếu xung quanh họ có thêm nhiều bạn bè thuộc nhiều sắc dân khác nhau’

Đào Nguyên

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus