Saturday, May 27, 2023
spot_img

HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC DALLAS-FORT ĐI VỀ ĐÂU!

Người Việt Dallas – Báo Người Việt Dallas nhận điện thư của ông Tri Nguyễn nguyên Hội Phó Hội Cựu SVSQTB/Thủ Đức ngày 22 tháng 05 năm 2017 nhờ đăng thư mời họp Khoáng đại ngày 24 tháng 6 năm 2017. Chúng tôi đã đăng liên tục kể từ số báo 1217 phát hành ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017. Nguyên văn lời ông Tri Nguyễn qua điện thư như sau:

“Như đã điện đàm với các Anh Thái Hóa Lộc, Anh Mai Văn Đức và Anh Trương Sĩ Lương, nay tôi xin gửi đến một văn thư đính kèm nhờ các Anh cho phép được đăng trên báo với khuôn khổ 1/4 trang. Số tiền đăng phí xin các Anh cho Hội Thủ Đức DFW biết để chúng tôi sẽ gửi chi phiếu đến Quý Báo một ngày sớm nhất. Cám ơn Quý Báo.

TM Ban Chấp Hành Hội Thủ Đức DFW
Tri Nguyễn
Hội Phó Nội Vụ”

NHẬT KÝ TỪNG NGÀY…

Ngày Đại Hội Khoáng Đại đã đến, ông Cao Văn Lâm đến buổi họp từ chức Hội Trưởng và chấm dứt sinh hoạt với tư cách hội viên cựu SVSQTB Thủ Đức . Ban Xử Lý Thương Vụ được thành lập qua nhiều sóng gió, ông Trần Văn Thạch được ủy nhiệm làm Trưởng ban XLTV. Tiếp theo đó Ban XLTV đã phổ biến một thông báo ấn định ngày họp đầu tiên để tái tổ chức hội.

Ngày 22 tháng 07 NĂM 2017, cựu Trung tá Huỳnh Kim Hiếu yêu cầu ông Cao Văn Lâm trở lại chức Hội Trưởng cho hết nhiệm kỳ.

Ngày 23 tháng 07 năm 2017 một thông báo dưới danh nghĩa Ban Chấp Hành Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Dallas-Fort Worth vẫn còn hiện hữu nhưng không thấy tên người trách nhiệm phổ biến thông báo này!

Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra! Ông Cao Văn Lâm từ chức là một chiến thuật để phá nát Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Dallas-Fort Worth theo lời ông Trương Quốc Tuấn và ngược lại ông Tri Nguyễn cho rằng khi ông Trương Quốc Tuấn phổ biến hai lá đơn từ chức và rút tên ra khỏi hội cùng youtube được ông Bùi tấn Ngọc ghi lại là khai tử Hội Thủ Đức.

Trương Quốc Tuấn đúng hay Tri Nguyễn đúng hay cả hai đều sai.

Như lời ông Nguyễn Ngọc Minh đã than thở trước đây trong ngày tổ chức bầu cử: “Chúng ta là những người có học, là những cấp chỉ huy..”
Con đường nào ban Chấp hành của ông Cao Văn Lâm rồi sẽ đi qua và con đường nào đưa ban XLTV của ông Trần Văn Thạch sẽ đến! Bến giác hay bến mê!!!

Hội cựu SVSQTB/ Thủ Đức đã đến lúc phải “tan hàng cố gắng!”

Xin đọc lại những gì đã xảy ra!
…………………………………………………………………………………………………….

SỰ KIỆN ĐÃ XẢY RA…

HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC DALLAS FORT WORTH
P.O. BOX 3688 ARLINGTON,TX. 76007

THƯ THÔNG BÁO 02

BAN XỬ LÝ THƯỜNG VỤ HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC DFW

Kính gởi : Quý Huynh Trưởng , chiến hữu , đồng môn

Theo thư mời do hội trưởng Cao Văn Lâm ký tên , tham dự đại hội khoáng đại ngày 24-6-2017 , với nội dung để bàn thảo những vấn đề nội bộ, phương hướng hoạt động của hội trong tương lai và tu chính nội quy

Nhưng, sau phần nghi thức chào Quốc Kỳ VNCH, tiếp theo chương trình anh Cao Văn Lâm đã lên giới thiệu mục đích anh đến dự đại hội để gởi đơn từ chức hội trưởng , chấm dứt sinh hoạt và rút tên ra khỏi Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức DFW kể từ nay, đồng thời bỏ đại hội ra về, hành động thiếu tôn trọng đồng môn đang có mặt tại hội trường ,thiếu tinh thần trách nhiệm của người điều hợp chương trình theo nội dung thư mời , làm thẩt vọng và gây xôn xao không có tổ chức trong buổi đại hội

Vì vậy, đại hội bầu chủ toạ đoàn để chỉnh đốn lại tổ chức , quyết định thành lập Ban Xử Lý Thường Vụ tạm thời điều hành hội theo nội dung biên bản đã được chủ toạ đoàn ký và thong qua

Ban Xử Lý Thường Vụ có thời gian từ 01 ( một) tháng đến 03( ba) tháng tiến hành thành lập Ban Bầu Cử để bầu Ban Chấp Hành chính thức điều hành hội Thủ Đức , nhằm tiếp tục sinh hoạt và hợp tác với các Cộng Đồng , các Liên Hội , các Hội Đoàn bạn tại điạ phương
Nay Ban Xử Lý Thường Vụ kính gởi thư mời và thông báo đến quý Huynh Trưởng ,chiến hữu, đồng môn

Buổi họp sẽ được tổ chức vào lúc: 02 giờ chiều ngày 20 tháng 8 năm 2017
Địa điểm : 2117 Roosevelt Drive
Dalworthington Gardens, Texas 76043
( Trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt Quốc Gia hạt Tarrant)
Nội dung và chương trình buổi họp:

1- Thành lập Ban Bầu Cử

a/ Đặt vấn đề bầu một hội trưởng và hai hội phó, hoặc : Bầu một hội trưởng
b/ Quy định nhân sự của Ban Bầu Cử ; Được hoặc không được “Ứng cử và đề cử”
c/ Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng cử viên, đề cử viên và hội viên được bầu cử

2- Thời gian vận động , ghi danh và bầu cử được phải hoàn tất cuối tháng 8 năm 2017

a/ Ban Bầu Cử hoạt động , ban Xử Lý Thường Vụ hợp tác chặt chẻ và yểm trợ Ban Bầu Cử hoàn thành nhiệm vụ
b/Sau khi Ban Bầu Cử đã tổ chức bầu Ban Chấp Hành chính thức , Ban Bầu cử và Ban Xử Lý Thường Vụ mặc nhiên giải tán

Vậy, BXLTV thiết tha mời gọi quý Huynh Trưởng ,chiến hữu đồng môn với lòng tâm huyết, xây dựng tình đoàn kết vì tương lai và danh dự của hội Thủ Đức, bỏ chút thời gian đến tham dự đông đủ để góp ý kiến xây dựng Hội Thủ Đức trong tinh thần ái hữu đồng môn, và kính mời gọi những chiến hữu đồng môn có lòng nhiệt thành , tự nguyện ra nhận lảnh trách nhiệm , hoặc hợp tác với Ban Bầu Cử để sớm thành lập được một Ban Chấp Hành chính thức điều hành hội Thủ Đức

Trân trọng kính chào đoàn kết
Richardson , ngày 10 tháng7 năm 2017
Trưởng Ban XLTV
Cựu SVSQ Trần Văn Thạch
Ngày 22 tháng 7, năm 2017

Cựu SCSQTB THỦ ĐỨC, Huỳnh Kim Hiếu,
Trưởng Ban Giám Sát Hội Cựu SVSQTB THỦ ĐỨC

Kính gửi quý chiến hữu Hội Viên Hội Cựu SVSQTB Thủ Đức Dallas- Fort Worth

Đề mục: Trả lời hai lá thơ của chiến hữu Cao Văn Lâm

Kính thưa quý chiến hữu,

1/ Ngày 24 tháng 6, năm 2017, Chiến Hữu, Cao Văn Lâm, Hội Trưỡng Hội Cựu SVSQTB Thủ ĐỨC có gừi cho tôi và Trưởng Ban Cố vấn, lá thư đề ngày 24/6/2017, nội dung rút lui chức vụ Hội Trưởng Hội Cựu SVSQTB Thủ Đức và rút tên ra khỏi Hội Thủ Đức.

Đây là một vấn đề rất quan trọng và bất ngờ, cá nhân tôi chưa có thời giờ nghiên cứu đề giải quyết được.

Để tạm thời giải quyết , trước đông đủ các chiến hửu, là Trưỡng ban Giám sát, tôi có đưa lên 2 câu hỏi để trả lời lá thơ của Chiến hữu Cao Văn Lâm.

Câu hỏi 1: Thưa các chiến hửu, trong anh em chúng ta, xin cho biết ai tình nguyện làm Hội Trưởng thay thế anh Cao văn Lâm ?:

Kết quả trả lời: KHÔNG CÓ AI TÌNH NGUYỆN CÀ

Câu hỏi 2: Có chiến hửu nào đồng ý cho anh Cao Văn Lâm rút lui chức vụ Hội Trưởng và rút tên Hội viên Hội Thủ Đức ? :

Kết quả trả lời: KHÔNG CÓ AI CẢ

Căn cứ vào kết quả 2 câu hỏi trên, tôi có ý định : – (a) Hỏi anh Lâm lý do và (b) yêu cầu anh Lâm tiếp tục làm Hội Trưởng trong khi có người thay thế, Nhưng có vài chiến hửu lớn tiếng không cho tôi nói và hội trường nổi lên sóng gió lộn xộn mất trật tự ! Khiến cho người lính già nầy phải đau lòng!

2/ Ngày 15/7/2017, Chiến Hửu Cao Văn Lâm có gửi thơ cho tôi , Ban Giám sát và ban Cố vấn nội dung: (1) lý do sức khỏe – (2) vì không thể phản bội các hội viên đã tín nhiệm trong cuộc bầu cử vừa qua (3) làm tròn bổn phận người quân nhân (4) ổn định tình hình Hội Thủ Đức hiện nay, Nay sức khỏe được ổn định, anh Cao Văn Lân xin tiếp tục trách nhiệm Hội Trưởng.

3/ (a) Căn cứ vào kết quả cuộc bầu cử Hội Trưởng hợp pháp, có biên bản (b) Căn cứ vào cuộc bàn giao cờ, chức vụ, trang nghiêm giửa Cựu và Tân Hội Trưởng. (c) Căn cứ vào buổi ra mắt trang nghiêm của Tân Ban Chấp hành Hội Cựu SVSQTB Thủ Đức với sự tham dự của Cộng Đồng Dallas- Fort Worth và đa số tất cà các hội đoàn quân nhân cán chính VNCH. (d) Căn cứ vào hai kết quả 2 câu trả lời của đông đủ các chiến hửu buổi hợp ngày 24/6/2017:
Trưởng Ban Giám Sát Hội Thủ Đức, tôi xin có ý kiến như sau:

(1) Yêu cầu chiến hửu Cao Văn Lâm tiếp tục chức vụ Hội Trưởng Hội Cựu SVSQTB Thủ Đức Dallas-Fort Worth cho hết nhiệm kỳ.

(2) Yêu cầu tất cả Hội viên và ban Chấp hành cố gắn giúp đở Hội SVSQTB Thủ đức qua cơn sóng gió nầy.

Trân trọng kính chào quý chiến hửu
Huỳnh Kim Hiếu
ký tên

HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC DALLAS FORT WORTH VÀ CÁC VÙNG PHỤ CAN P.O. BOX 3688 ARLINGTON,TX. 76007

THÔNG BÁO

Kính gởi:
– Quý Tổng Hội , Quý Hội THỦ ĐỨC trong các Tiểu Bang Hoa Ky
– Quý Liên Hội cựu CSQLVNCH.
– Quý Hội Đoàn cựu Quân nhân QLVNCH.
– Quý Cộng Đồng-Đoàn thể ,Quý Truyền Thông Báo Chí Đia phương
– Quý Huynh Trưởng và các bạn đồng môn trong đại gia đình Thủ Đức DFW.

Ban Chấp Hành Hội Thủ Đức chúng tôi gồm ba thành phần. Ban điều hành,Ban Cố vấn,Ban giám sát là một tổ chức hợp pháp và chính danh Thông qua cuộc bầu cử theo Nội Quy ngày 28-2-17 và đã tổ chức lễ ra mắt ngày 25-3-2017 Được các Hội viên và các tổ chức Đoàn thể-Cộng đồng vùng DFW Và phụ cận công nhận.

Sau đó một số thành phần vì tư thù cá nhân với Hội Trưởng Cao văn Lâm Đã ra sức đánh phá làm tổn thương đến danh dự và sức khỏe của Hộl Trưởng Lâm và gia đình cũng như gây chia rẻ và bất đồng trong Hội Thủ Đức .

Để giải quyết những bất đồng này Ban Chấp Hành Hội đã tổ chức một cuộc họp khoáng đại ngày 24-6-2017 vừa qua để giải quyết mọi hiểm khích , hàn gắng trong tình đoàn kết , buổi họp không đạt được kết quả vì một số cá nhân cố tình lèo lái gây thêm áp lực trươc đó nên Hội Trưởng Cao văn Lâm phải rút lui .

Nay thể theo ý kiến của Ban điều hành,Ban Cố vấn,Ban giám sát cũng như đa số hội viên không đồng ý để cho Hội trưởng Cao văn Lâm rút lui Nên ban điều hành hội cựu SVSQ/TB/TĐ DFW Trở lại hoạt động sau cuộc họp Ban điều hành ngày 23-7-2017.
Hội Thủ Đức Xin trân trọng thông báo đến Quý vi :

Ban Chấp Hành Hội cựu SVSQ/TB/TĐ DFW với ba cơ chế do Hội Trưởng Cao Văn Lâm Điều hành với đầy đủ thành phần nhân sự hợp pháp và duy nhất, chúng tôi hoạt động bình thường và không chấp nhận mọi sự thay đổi hay bầu cử nào khác.

Trân trọng kính chào.
Arlington, ngày 23 tháng 7 nām 2017.
Ban chấp hành hội cựu SVSQ/TB/Thủ Đức DFW
HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC DFW và PHỤ CẬN
PO Box 3688 ARLINGTON TX 76007

THƯ MỜI
Kính Gửi:
Quý Huynh Trưởng Ban Cố vấn,
Qúy Huynh Trưởng Ban Giám Sát,
Quý Huynh Trưởng,Quý đồng môn Thủ Đức và Quý Phu Nhân,

Kính thưa quý vị,
Nhằm thực hiện Nội Quy, điều 8 sinh hoạt định kỳ, tạo cơ hội cho tất cả hội viên gặp gỡ trong tình Huynh đệ đồng môn.

1.- Cùng nhau thảo luận tìm ra phương cách giải quyết những vấn đề nội bộ đang gây chia rẽ trong Hội.
2.- Đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.
3.- Tu sửa Nội Quy cho phù hợp với sinh hoạt hiện tại.

Hội sẽ tổ chức Đại Hội khoáng đại:
Thời gian: 02:00 Chiều ngày 24 tháng 6 năm 2017
Tại: Trụ sở Cộng Đồng Hạt TARRANT số: 2117 Roosevelt Dr
Dalworthington, Gardens TX 76013

Với tầm quan trọng của Đại Hội trong tinh thần Huynh đệ đồng môn,
Kính mong Quý Huynh Trưởng, Quý Hội viên trong gia đình “Cư An Tư Nguy” và Quý Phu Nhân bỏ chút thời gian đến tham dự đông đủ.
Sự hiện diện của Quý vị góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Trân trọng kính chào.

Arlington, ngày 21 tháng 5 năm 2017
TM Ban Chấp Hành Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ DFW
Hội Trưởng CAO VĂN LÂM

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT