Saturday, December 3, 2022
spot_img

Ban xử lý thường vụ SVQ/TB Thủ Đức DFW thành lập ban cầu cử

Fort Worth, TX.- Người Việt Dallas –  Buổi họp khoáng đại ngày 24 tháng 6 năm 2017 của được cựu Hội Trưởng Cao Văn Lâm nhằm mục đích củng cố và phát triển nội bộ đã đưa đến quyết định từ chức đột ngột kéo theo sự rối loạn trong hàng ngũ cựu SVSQ/TB Thủ Đức Dallas-Fort Worth. Sự ra đời Ban Xử Lý Thường Vụ tiếp theo, sau khi vượt qua những  khó khăn và nỗ lực tiếp tục giữ niềm tin những người còn lại. Thông báo đầu tiên ra đời xác định trách nhiệm của Ban XLTV như lời ông Trưởng ban Trần Văn Thạch mở đầu trong buổi họp thành lập Ban Bầu Cử cựu SVSQ/Trừ Bị Thủ Đức Dallas-Fort Worth: “Chúng tôi có trách nhiệm mời quý vị, tất cả Niên Trưởng, Huynh Trưởng các Chiến hữu đồng môn đến đây, chúng ta bắt tay góp ý xây dựng làm thế nào để trả lời câu hỏi trên báo Người Việt Dallas tuần này: Hội Cựu SVSQ/Trừ Bị Thủ Đức đi về đâu? Thưa quý vị Hội Thủ Đức không đi về đâu cả! Đi về đâu là do chúng ta. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta cùng một hướng đi, đúng lẽ phải đó là con đường xây dựng. Chúng ta phải làm lại từ đầu sau “cái biến loạn” – Nghĩa là chúng ta đang ở trong giai đoạn “trấn áp nhau” – “chụp mũ nhau” – “bè phái” – Tôi thật sự không hiểu để làm gì? Trong khi đó đất nước cần chúng ta, cộng đồng địa phương đang cần chúng ta, tất cả các hội đoàn quân đội đang cần sự đóng góp của chúng ta để xây dựng…Quý niên trưởng, chiến hữu cùng hổ trợ để Ban XLTV chúng tôi hoàn thành trách nhiệm quý vị đã giao phó cứu vãn Hội Thủ Đức Dallas-Fort Worth qua cơn “biến loạn”.

Tiếp theo là phần phát biểu và đóng góp ý kiến của các cựu SVSQ tham dự như ông Phạm Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Trịnh Thiên Khoa, Hoàng Lộ, Lê Chu, Nguyễn Hữu Dinh… Đặc biệt nhất là phần trình bày của cựu SVSQ Khóa 3 Trịnh Thiên Khoa. Mặc dù Ban XLTV với sự đồng thuận của hội trường không đề cập nhiều đến “cựu Hội Trưởng Cao Văn Lâm” nhưng “hiện tượng Cao Văn Lâm” theo ông Trịnh Thiên Khao là nguyên nhân đưa đến tình trạng “biến loạn” hiện tại của Hội cựu SVSQ/Trừ Bị Thủ Đức Dallas-Fort Worth. Ông xác nhận sự từ chức “đột ngột” nhưng không bất ngờ của ông Cao Văn Lâm đã sắp sẵn từ trước. Sự ra đi của ông Cao văn Lâm là chuyện cá nhân bình thường. Ông cũng cho biết là quyết định từ chức của ông Cao Văn Lâm ông cũng đã biết trước. Ông cũng đọc hai lá thư từ chức và lá thư xin “hồi chức” cùng những phân tích về chuyện “đi – ở” của ông Cao Văn Lâm như chuyện đã rồi. Nhiệm vụ trước mắt không thể trì hoãn là thành lập Ban Bầu Cử để thành lập tân Ban Chấp Hành Hội Thủ Đức. Đó là nhiệm vụ của Ban Xử Lý Thường Vụ.   

Ban Xử Lý Thường Vụ gồm các ông Trần Văn Thạch, Nguyễn Ngọc Minh và Trương Quốc Tuấn sau hơn một giờ điều hợp thảo luận và góp ý đã đi đến quyết định bầu Ban Bầu Cử như thông báo đã phổ biến.

Ban Bầu cử được thành lập gồm có  cựu Sinh viên Sĩ Quan Phạm Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Hữu Dinh và Nguyễn Ngọc Sơn. Ông Nguyễn Phi Hùng thay mặt Ban Bầu Cử thông báo chương trình ban bầu cử. Thời gian tiến hành công tác của Ban Bầu Cử như sau:

-30 tháng 8: Hoàn thành Điều Lệ Bầu Cử

-30 tháng 9: Nhận đơn ứng cử

-22 tháng 10: Tổ chức bầu cử 

Thể thức bầu duy nhất 01 hội trưởng được tiếp tục áp dụng qua sự đồng thuận của mọi người. Buổi họp chấm dứt lúc 5 giờ cùng ngày.

Nguyên Nhật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments