Tòa liên bang: Chính phủ Trump phải chịu trách nhiệm trong việc chia cách trẻ di dân

Photo Credit: AP

NBC News – Một quan tòa liên bang hôm cuối tuần đã ra phán quyết là chính phủ Trump chịu trách nhiệm về chuyện các đứa trẻ di dân bị tách rời khỏi gia đình, ngay cả trước khi có chính sách ‘bất khoan dung’ của chính phủ.

Phán quyết này xuất hiện sau khi có báo cáo của cơ quan Giám sát của Bộ Y Tế cho thấy ‘có thể có nhiều ngàn trẻ di dân’ đã bị chia cách cha mẹ chúng từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018.

Chính phủ Trump loan báo chủ trương ‘zero tolerance’ không khoan nhượng vào giữa năm 2018 cho bất cứ gia đình di dân nào vào Hoa Kỳ một cách trái phép. Đã có 2,800 trẻ di dân bị ảnh hưởng của luật mới này.

Tổ chức American Civil Liberties Union đứng ra nạp đơn kiện mới, nhằm mục tiêu làm sao các đứa trẻ di dân bị chia cách gia đình trước thời điểm có chủ trương ‘bất khoan dung’ được tính chung với các đứa trẻ sau này để chúng có cơ hội đoàn tụ gia đình.

Nhưng các luật sư đại diện cho chính phủ Trump lý luận là ‘nếu làm như thế thì mọi chuyện sẽ trở nên cồng kềnh rắc rối hơn rất nhiều, đó là chưa kể có thể những đứa trẻ trước đây đã rời khỏi các nhà giam.

Photo Credit: AP

Nhưng quan tòa liên bang Dana Sabraw của nam California cho là ‘đây không phải là lý do vững vàng để bác bỏ trách nhiệm của chính phủ Trump đã làm nhiều đứa trẻ bị phân ly’

Nhưng dù có tính đến các đứa trẻ bị tách ly oan uổng trước khi có chính sáhc ‘bất khoan dung’, bà Sabraw cũng không ra lệnh cho chính phủ Trump phải cho các đứa trẻ này phải được đoàn tụ ngay với thân nhân.

Đào Nguyên

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus