Luật sư di dân: luật mới của Bộ Tư Pháp có thể cắt giảm hàng ngàn trường hợp tị nạn

Photo Credit: Richard Drew / AP

Washington Post – Một phán quyết do Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ ký có thể chấm dứt hồ sơ xin tị nạn của nhiều ngàn gia đình di dân từ Trung Mỹ và những người khác.

Những người di dân này cho là họ xứng đáng được Hoa Kỳ bảo vệ vì họ nằm trong các gia đình vốn là nạn nhân của các băng đảng ma túy hay các tội phạm khác trong đất nước của họ.

Bộ Trưởng William Barr ra phán quyết hôm qua, một phần đảo ngược quyết định 2017 của hội đồng phúc thẩm Board of Immigration Appeals đối với hồ sơ một người Mexico vốn cho biết ông và gia đình bị băng đảng nhắm tới.

Bộ Trưởng Barr lý luận là ‘các thành viên của một gia đình bình thưởng là nạn nhân của hoạt động tội ác riêng tư thì không có nghĩa là họ có quyền xin tị nạn ở Hoa Kỳ’

Luật liên bang của Hoa Kỳ cho phép di dân được đệ nạp hồ sơ xin tị nạn nếu như họ sợ bị bạc đãi trong quê hương của họ vì các lý do sắc tộc, tôn giáo, quốc tịch, chính trị hay họ là thành viên của một nhóm xã hội đặc biệt nào đó.

Trong nhiều năm trước đây, những loại người vừa kể bao gồm luôn cả thành viên của các gia đình bị băng đang ma túy hay các băng đảng tội phạm khác đe dọa.

Nhưng ông Barr cho là ‘liên hệ di truyền’ không thì chưa đủ để nói một di dân thuộc về một nhóm đặc biệt nào đó, ông cho là các gia đình cần phải có ‘sự phân biệt về xã hội’, thí dụ như thuộc nhóm nào ‘to lớn và nổi bật’ bị bạc đãi trong một số quốc gia.

 

Trần Vũ

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus