Chính sách tị nạn của Hoa Kỳ gây nguy hiểm cho cuộc sống của người di cư

Photo Credit:A FP

CNN – Một liên hiệp các nhóm tranh đấu cho quyền lợi di dân ở Mỹ đang yêu cầu một quan tòa liên bang phải đình chỉ một lệnh của chính phủ Trump ép di dân lậu phải ở lại Mexico khi tòa án di dân đang cứu xét đơn xin tị nạn của họ.

Trong đơn kiện mới đệ nạp, các luật sư tranh đấu cho hay chủ trương mới của chính phủ Trump, với việc nhân viên di trú đi tuần ở thành phố Tijuana trong tháng giêng, đang gây tai hại cho di dân xin tị nạn, thậm chí khiến mạng sống của họ bị lâm nguy.

Các luật sư này lý luận là ‘những di dân xin tị nạn bị đẩy trở về Mexico mà không hề có cứu xét về những hiểm nguy mà họ đối mặt tại đây, kể cả mối đe dọa là chính phủ Mexico có thể ép đưa họ trở về nguyên quán, nơi họ đã bỏ ra đi trốn chạy nạn bạo động và nghèo đói.

Nhưng phát ngôn nhân Steve Stafford của Bộ Tư Pháp trả lời như sau: “Quốc Hội đã cho phép rõ ràng Bộ An Ninh Nội Địa có quyền đưa các di dân như thế trở lại Mexico trong thời gian diễn ra vụ xét xử cho họ của tòa án di dân, chúng tôi phải bảo vệ cho Bộ ANNĐ nếu có kiện tụng về vụ này”

Bà Melissa Crow, thuộc chương trình Immigrant Justice Project, cho hay: “Chính TT Trump trong nhiều lần cũng thừa nhận tình trạng nguy hiểm của phía bên kia biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ, bất cứ khi nào lệnh ép di dân phải ở lại mexico, mạng sống của họ có thể ịi đe dọa”

Có 11 di dân xin tị nạn ở Hoa Kỳ đã bị ép phải trở lại Mexico nằm trong số các nguyên đơn. Các luật sư trong đơn kiện cho hay ‘họ đã bị tấn công và đe dọa ở Mexico, lẽ ra chính phủ Hoa Kỳ không nên gửi trả họ trở về Mexico mới đúng’

Đào Nguyên

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus