Monday, January 30, 2023
spot_img

Trung Tâm Brennan ghi nhận thử thách của Thống Kê Dân Số 2020

Mark Hedin, Ethnic Media Services

Thông tin sai lệch, COVID-19 đặt người dân bị rủi ro bỏ sót trong 10 năm tới

Vào tháng Sáu năm trước, Tối Cao Pháp Viện chấm dứt dư định chánh quyền Trump đặt câu hỏi về tình trạng công dân vào Thống Kê Dân Số 2020.

Nhưng thống kê dân số sau một tháng gần hoàn tất, phán quyết của toà rõ ràng không xóa được tổn thất thêm câu hỏi, dù chỉ mới đề nghị.

Mặc dù Cục Thống Kê Dân Số chưa phân tích tỷ lệ chủng tộc tham gia 2020, nghiên cứu đạt được trong hai tuần khi tỷ lệ tham gia thấp dưới phạm vi 40%, họ thấy rằng tham gia thống kê dân số của người Hispanic đạt 30,5%, mức thấp nhất của nhóm này theo nghiên cứu.  Chủ yếu, nhóm Mỹ gốc Phi Châu là 35%, Mỹ gốc Á Châu 41%, và nhóm da trắng không thuộc Hispanic 42,5%. 

Trong một cuộc thảo luận ngày 20 tháng Tư về đề tài “The Fight for a Fair Count:  Keeping the 2020 Census on Track,” luật sư Thomas Wolf của Trung tâm Brennan trong chương trình Justice’s Democracy Program nêu lên phát hiện của Urban Institute (https://tinyurl.com/UrbanInstituteCensusReport) là gần 70% người trả lời vẫn tin bảng chín câu hỏi của Thống Kê Dân Số 2020 vẫn còn câu hỏi về tình trạng công dân.(https://tinyurl.com/QuestionsOn2020Census).

Và hầu hết nghĩ rằng “có thể, rất có thể, hoặc rất có khả năng” giới chức thẩm quyền sẽ dùng những câu trả lời để tìm người sống ở Hoa Kỳ không có giấy tờ hợp pháp.

Trong chương trình thảo luận của Trung Tâm Brennan cũng có tham dự của Janai Nelson từ cơ quan NAACP Legal Defense Fund và Adriel Derieux của ACLU Voting Rights Project.

Thống-kê-dân-số-10-năm-một-lần kiểm soát  hơn $1,5 ngàn tỷ chi tiêu của liên bang  (https://tinyurl.com/CensusDataSpendingReport) và quyết định tiếng nói của người dân trong chính quyền.  KHÔNG CÓ câu hỏi về tình trạng công dân hoặc cho phép cảnh sát, viên chức di trú, hoặc bất cứ cơ quan chính quyền nào dùng thông tin cá nhân trong thống kê dân số.


“Đó là một hăm dọa không có thật,” Nelson nói.  “Rủi ro lớn hơn là mình không được đếm.”  Wolf cũng nêu lên phát hiện của nghiên cứu về khả năng trả lời bảng câu hỏi trong thống kê dân số.  Vào năm 2010, tỷ lệ tham gia là 72%.  Trong thống kê này, đa số (77,2%) nói có nhiều khả năng họ sẽ trả lời, và trong nhóm tuổi 50-64, tỷ lệ là 86,9%.  

 Nhưng với nhóm 18-34, tỷ lệ là 67,3%, còn tệ hơn 69,1% của hộ gia đình trong đó có người không phải là công dân, mà 12% nói họ nhất định hoặc có khả năng sẽ tránh được đếm.

  Trong nhóm người da trắng không thuộc Hispanic, 81,5% nói có nhiều khả năng họ sẽ trả lời.  Số phần trăm người tự khẳng định là Hispanic là 71%, trong nhóm da đen không thuộc Hispanic 73,3%, và các chủng tộc khác, hoặc đa chủng tộc của nhóm không thuộc Hispanic, 65,6%.

  Tổng thể toàn quốc tổng giờ đây đã vượt tỷ lệ 50% tham gia (https://tinyurl.com/CensusBureauReport). Khoảng 10% ít hơn thời điểm này năm 2010, do đó Cục Thống Kê Dân Số ít nhất cũng sửa soạn cho giai đoạn “tình huống tệ nhất” đối với tỷ lệ tham gia thấp, Wolf nói.


Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến Thống Kê Dân Số 2020.  Kế hoạch tiếp cận cộng đồng được xem là “khó đếm” đã bị trì hoãn hoặc thay đổi, và Cục Thống Kê Dân Số cũng cần thêm thời gian để hoàn tất dữ liệu dùng để vạch lại biên giới chính trị và phân bổ lại số ghế tại Quốc Hội.

Thời hạn đầu tiên để đếm là 31 tháng Bảy, nhưng giờ đây các hộ gia đình đưọc tới 31 tháng Mười để tham gia trên mạng, bằng điện thoại, hay phương pháp truyền thống gởi qua bưu điện, hoặc do nhân viên thống kê tới viếng tại nhà cho những ai chưa trả lời.


Cục Thống Kê Dân Số cũng trì hoãn việc huấn luyện và gọi đi làm hàng trăm ngàn người với việc đếm dân cư tại nhà.  Hồi đầu tháng Ba, sau chỉ bốn ngày, họ cũng ngưng chương trình “Cập nhật/Ra đi” gửi nhân viên đến kiểm tra địa chỉ và để lại bảng câu hỏi tại những nơi đặc biệt khó tiếp cận, thí dụ như vùng các bộ lạc, hoặc nơi

cư dân dùng hộp thơ Bưu Điện hoặc bị thiên tai, như Puerto Rico.


Dữ liệu Cục Thống Kê Dân Số thu thập được qua các câu trả lời xác định nhu cầu cho hơn 300 chương trình về giáo dục, thực phẩm, nhà ở, cung cấp hạ tầng cơ sở – và dịch vụ cứu cấp – cho cộng đồng Hoa Kỳ trong 10 năm tới.


Dữ liệu thống kê dân số ẩn danh còn dùng để tái định nghĩa biên giới chính trị một cộng đồng, thành phố, quận hạt, hoặc tiểu bang.  Các tiểu bang khác nhau có những phương cách khác nhau để chia khu vực.  Tuy nhiên, việc tái phân bổ sử dụng dữ liệu thống kê dân số để quyết định số thành viên Quốc Hội cho mỗi tiểu bang – và số đại cử tri đoàn trong các kỳ bầu cử tổng thống.

Mỗi ghế ở Hạ Viện đại diện cho cùng số cư dân.  Hiện nay, số đó là 750.000 cho mỗi ghế.  Sau khi mỗi tiểu bang được bảo đảm có một ghế ở Hạ Viện, số 385 ghế còn lại sẽ được chia theo số dân.  Những bang có dân số tăng sẽ được thêm đại diện.  Những bang có dân số giảm sẽ bị bớt đại diện.


Vì thế, nếu cư dân không được đếm, cộng đồng của họ sẽ mất đi nguyên một tiếng nói trong những thảo luận chính trị.

Nelson của cơ quan NAACP Legal Defense Fund nói, cho đến năm 2045, Hoa Kỳ sẽ không còn là đa số da trắng, nhưng “lá phiếu đại cử tri đoàn không được phản ảnh trong các chính thể hoặc qua đại diện.  Tất cả điều đó – đại diện chính trị – dựa vào số đếm của thống kê dân số.”


“Khuyến khích tham gia trên mạng rất quan trọng,” bà nói.  “Cũng giống như khuyến khích ghi danh bầu cử.  Chúng ta cần bảo đảm bạn bè và gia đình hiểu điều đó.  Gọi điện thoại, danh sách liên lạc, gởi tin nhắn…  Hãy làm tất cả những gì có thể để khuyến khích tham gia trong khi giữ an toàn.”

Derieux của cơ quan ACLU Voting Rights Project nói, “Thống kê dân số là nòng cốt của dân chủ.  Nó có thể xác định hình ảnh đất nước chúng ta.  Nó phải phản ảnh sự đa dạng ngày càng tăng của xứ sở chúng ta.”


“Mỗi người đều quan trọng,” Wolf nói trong phần kết luận.  “Khi quý vị có khả năng đứng dậy và được đếm, quý vị có cơ hội làm cho  chính phủ trở nên đúng nghĩa.”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments