Thư của Tiến Sĩ Joe Đỗ Vinh kính gửi giới lãnh đạo Hoa Kỳ

0
1735

Kính thưa Tổng Thống Joe Biden, Quốc Hội Hoa Kỳ, Chủ Tịch Kevin McCarthy, Bộ Quốc Phòng:

Từ sau khi Hoa Kỳ tháo chạy và Sàigòn sụp đổ vào năm 1975, Hoa Kỳ đã từ bỏ vai trò lành đạo thế giới Tự Do Dân Chủ.  Sự thiếu trách nhiệm này đã dẫn đến bất ổn trong trật tự thế giới và cho phép các thế lực khủng bố trổi dậy và sự cai trị bất chánh của các chế độ độc tài đảng trị.  Trước kia, Hoa Kỳ đã từng lên án các chế độ này và kêu gọi tôn trọng nhân quyền và thay đổi chính phủ, nhưng bây giờ thì Hoa Kỳ đã tất trách và không còn đòi hỏi sự cải cách, cải thiện nữa, càng không tích cực bảo vệ nhân dân của các xã hội nạn nhân này…  Kết quả là Hoa Kỳ suy yếu trong một thế giới bất ổn đầy chiến tranh đe doạ sự sinh tổn của nhân loại trên quả địa cầu.  Sự rút quân nhục nhả đầy thất bại của Hoa Kỳ từ Afghanistan và chiến tranh tàn phá tại Ukraine là hậu quả trực tiếp của những chính sách ngoại giao thất bại của Hoà Kỳ bởi đã bị ảnh hưởng tiêu cực của các thế lực đen tối ngay trong chính quyền Hoa Kỳ với sự thâm thủng lủng đoạn của các thế lực thù địch từ bên ngoài xâm nhập.  Tình trạng này không thể kéo dài nữa nếu hoà bình và sự phú cường của Mỹ và thế giới phải được duy trì và phát triển mạnh mẽ trong một trật tự thế giới ổn định.  Đặc biệt đối với khu vực Ấn-Á-Thái Bình Dương, sự suy thoái của siêu cường quốc Hoa Kỳ ở đây đã cho phép Trung Cộng trổi dậy và kèm kéo theo chư hầu Cộng Sản Việt Nam vào quỉ đạo.  Hai nước cộng sản anh em đồng chí này có Hiệp Ước Quân Sự bảo vệ cho nhau và sự liên kết ý-thức-hệ cũng có nghĩa rằng Trung Cộng là chủ-nhân-ông của Việt Cộng và Cộng Sản Việt Nam không thể thực thi chính sách độc lập mà phải lệ thuộc Bắc Kinh hoàn toàn trong việc đối nội cũng như đối ngoại. Thế cho nên, Hoa Kỳ phải thận trọng trong tất cả những quan hệ với Việt Nam, và không nên mậu dịch vũ khí sát thương với Việt Nam ay hổ trợ kinh tế trong khi Việt Nam không cải cách, cải thiện chế độ và xã hội theo xu hướng Tự Do Dân Chủ thật sự mà tiếp tục ngoan cố độc tài đảng trị. Theo chính cộng nhận của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, qua các đạo luật kèm hãm sinh hoạt tự do dân chủ, họ là một chế độ công an trị tham nhủng đến nỗi phải chiến dịch “đốt lò” triền miên hàng chục năm nay vẫn không khắc phục được…  Hoa Kỳ không thể để bị mắc bẫy Việt Cộng và Tàu Cộng, viện trợ cho Việt Nam cách lầm nhẫn rằng họ sẽ là đối trọng của Trung Quốc.  Chính sách sai lầm này sẽ dẫn đến chiến tranh như ở Ukraine, nhưng Việt Nam không phải Ukraine và sẽ không đứng với Hoa Kỳ và thế giới Tự Do để tranh đấu cho Tử Do Dân Chủ, Nhân Quyền, Dân Quyền.  Ngược lại, Cộng Hoà Xã Hội Việt Nam như tiền thân của họ là Cộng Sản Bắc Việt đã từng và sẽ tiếp tục chứng minh rằng họ sẵn sàng chiến tranh toàn diện chống lại Hoa Kỳ và Đồng Minh và họ sẽ tuân thủ những giáo huấn, những chỉ đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc một cách tuyệt đối. Vì những lý do nêu bên trên, Nay, chúng tôi yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ huỷ bỏ những đàm phán song phương với Cộng Sản Việt nam và không chấp thuận cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Tròng và phái đoàn của ông đến Toà Bạch Ốc, Hoa Thịnh Đốn, Quốc Hội Hoa Kỳ hay được gặp gỡ các lãnh đâo Bộ Quốc Phòng.  Nếu có tiếp xúc, thì cũng không cam kết mậu dịch vũ khí sát thương hay nhân nhượng quyền lợi hợp đồng kinh tế nào bởi vì những giao ước đó không hữu ích cho quyền lợi Hoa Kỳ tại khu vực Ấn-Á-Thái Bình Dương mà còn phương hại đến nhân dân Việt Nam, là những nạn nhân cộng sản gần một thế kỷ qua.  Chúng ta không thể nào tin tưởng rằng Việt Nam có thể là đối tác hay đồng minh tin cậy của Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do.   

Thành Kính

Joe Đỗ Vinh, Tiến sĩ Luật, Nghị viên Tp Garden Grove, (Little Saigon, California, USA) 5/19/2023.