Monday, February 6, 2023
spot_img

Sàn Giao Dịch Bảo Hiểm Tiểu Bang Tung Ra Chương Trình $1 cho Hàng Ngàn Người Đã Nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp trong năm 2021

Covered California Đạt Kỷ Lục Mới do

Hàng Ngàn Người Được Hưởng Bảo Phí Thấp từ

Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ khi Thời Hạn Tháng Sáu Gần Kề

  • Một con số kỷ lục 1,6 triệu người hiện đang ghi danh qua Covered California, bao gồm 139,000 người mới ghi danh vào chương trình bảo hiểm y tế phẩm chất cao này từ khi bảo phí thấp hơn được cung cấp bởi Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ.
  • Covered California cũng đang tung ra một điều khoản cho phép hàng ngàn người California đủ điều kiện, những người đã nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp vào bất kỳ thời điểm nào vào năm 2021, nhận được bảo hiểm tốt nhất hiện có với giá thấp nhất là $1 mỗi tháng.
  • Người tiêu dùng có thể sử dụng Covered California’s quick calculator (máy tính nhanh) để dễ dàng tìm hiểu xem họ có lợi từ điều khoản 1 đô la mới mỗi tháng này hay không.
  • Thời hạn mới để ghi danh bảo hiểm là vào cuối tháng này. Người tiêu thụ ghi danh hạn chót ngày 30 tháng Sáu sẽ được bảo hiểm bắt đầu từ 1 tháng bảy..
    Photo Credit: CNN

if. — Covered California thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã ghi danh một con số kỷ lục mới – 1,6 triệu người, khi hàng ngàn người tiêu dùng ghi danh vào chương trình bảo hiểm có bảo phí thấp hơn do Kế hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ cung cấp. Dữ liệu mới cho thấy hơn 139,000 người đã ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe thông qua Covered California kể từ khi luật mới hỗ trợ tài chính mở rộng vào ngày 12 tháng 4. Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ bác bỏ thách thức mớ nhất đối với Đạo Luật Bảo Vệ và Chăm Sóc Sức Khỏe Bệnh Nhân Giá Phải Chăng.

“Với việc Tòa Án Tối Cao một lần nữa phán quyết rằng Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng là luật của cả nước, và với Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ giảm phí bảo hiểm cho hàng nghìn người dân California, việc được bảo hiểm và giữ được bảo hiểm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết,” Peter V. Lee, giám đốc điều hành của Covered California phát biểu. “Thời hạn tiếp theo sắp đến và những cư dân California ghi danh vào cuối tháng sẽ bắt đầu được hưởng phúc lợi từ chương trình bảo hiểm giá phải chăng của họ vào ngày 1 tháng 7.”

Việc ghi danh kỷ lục đang được thúc đẩy bởi sự trợ giúp tài chính mới hiện có thông qua Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ, có hiệu lực vào ngày 12 tháng 4. Kể từ đó, 139,100 người mới đã ghi danh, tăng gần 63,000 người chỉ trong bốn tuần qua. Nhìn chung, có tổng cộng 246,640 người đã ghi danh bảo hiểm từ khi kết thúc chương trình ghi danh mở rộng đến ngày 16 tháng 6 (xem Bảng 1: Lựa Chọn Chương Trình Dành Cho Người Tiêu Dùng Trong Thời gian Ghi danh Đặc biệt).

Bảng 1: Lựa Chọn Chương Trình Dành Cho Người Tiêu Dùng Trong Thời gian Ghi danh Đặc biệt (1 tháng Hai – 16 tháng Sáu)

 

107,540

Từ Phúc Lợi qua Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ ngày 12 tháng 4

139,100

Cho đến hôm nay

246,640

Tổng Số Người Tiêu Dùng Hiện Ghi Danh Bảo Hiểm

1,591,800


Trước Ngày 12 tháng Tư

Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ cung cấp trợ giúp tài chính mới và mở rộng cho những người nhận bảo hiểm y tế của họ thông qua thị trường Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe

Giá Phải Chăng như Covered California. Luật này có nghĩa là nhiều người dân California có mức thu nhập trung bình hiện có thể nhận thêm nhiều sự trợ giúp hơn bao giờ hết, vì nó đảm bảo rằng mọi người đủ điều kiện sẽ trả không quá 8,5% thu nhập hộ gia đình cho phí bảo hiểm y tế của họ. Luật cũng giảm đáng kể chi phí bảo hiểm cho những người dân California có thu nhập thấp hơn, với dữ liệu mới nhất cho thấy gần 700,000 người hiện có bảo hiểm chất lượng thông qua các chương trình từ những công ty có tên tuổi chỉ với giá 1 đô la mỗi tháng. Trong khi thời gian ghi danh đặc biệt của Covered California kéo dài đến cuối năm, người tiêu dùng được khuyến khích hành động ngay bây giờ để bắt đầu hưởng lợi ích từ luật mới.

“Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ đang làm cho bảo hiểm sức khỏe hợp lý với giá phải chăng hơn bao giờ hết và ngày càng nhiều cư dân California nhận được bảo hiểm chất lượng cao chỉ với một đô la,”Lee nói. “Quý vị ghi danh càng sớm, quý vị càng sớm có thể bắt đầu tiết kiệm và được bảo hiểm, bởi vì chúng tôi không muốn bất kỳ ai không có bảo hiểm hoặc phí tiền”.

Cư Dân Californian, Những Người Đã Nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp Có Thể Được Bảo Hiểm Covered California Tốt Nhất chỉ với Một Mỹ Kim mỗi tháng

Có 207,000 người tiêu dùng được Bảo hiểm California hiện đang ghi danh trong phạm vi bảo hiểm tốt nhất được sàn giao dịch bảo hiểm này cung cấp, gọi là Chương Trình Silver 94. Các điểm chính trong chương trình Silver (Bạc) này bao gồm phí bảo hiểm thấp, 5 đô la phí Co-Pay (đồng thanh toán) mỗi khi gặp bác sĩ chính, sử dụng các dịch vụ ngoại trú không bị khấu trừ, khoản khấu trừ hàng năm là 75 đô la và các lợi ích chia sẻ chi phí khác giúp giảm chi phí bảo hiểm và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc.

Một điều khoản của Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ mới được ban hành gần đây, được Covered California chính thức khởi động hôm nay, cho phép hàng trăm nghìn người đã nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp vào năm 2021 được mức bảo hiểm giá trị cao này chỉ với giá $1 mỗi tháng.

Lee nói: “Sự trợ giúp đối với những người đã nhận trợ cấp thất nghiệp là giúp đỡ lớn và không ràng buộc với thu nhập của họ, nhưng tiềm năng về bảo hiểm giá cả phải chăng dành cho mọi cư dân California hiện cần bảo hiểm y tế. Nếu quý vị không có bảo hiểm, quý vị nên tìm hiểu các chọn lựa hiện được cung ứng, bởi vì hàng trăm nghìn người đủ điều kiện nhận bảo hiểm tốt nhất mà chúng tôi cung cấp với mức bảo phí chỉ 1 đô la mỗi tháng, trong khi những người khác đang được giảm hàng trăm đô la mỗi tháng cho chương trình mà họ đã chọn. ”

Sheila từ Indio là một người ghi danh nhận bảo hiểm Covered California khi cô mất việc làm giáo sư đại học do đại dịch gây ra. Khi cô tham khảo với đại diện bảo hiểm của cô, Sheila khám phá ra rằng cô và con gái của cô giờ đây đủ điều kiện để được ghi danh vào chương trình Silver 94, và bảo phí $221 hàng tháng của họ được hạ xuống chỉ $1 mỗi tháng cho cả năm 2021. 

“Chúng tôi rất vui mừng vì chương trình này hiện hữu. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, “Tôi chắc chắn sẽ không phải là tôi”, Sheila nói chuyện với Covered California. “Chúng tôi đã nói chuyện ngày hôm qua và nghe rõ rằng sẽ là tôi, tôi sẽ hội đủ điều kiện ghi danh vào chương trình này. Tôi đã quá vui mừng; cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên.”

Dữ liệu gần đây nhất từ Bộ Nhân Sự Làm Việc (EDD) cho thấy 569,000 người California đã nộp đơn yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp chỉ trong tháng Năm. Hiện tại, khoảng 10 phần trăm số người này ghi danh vào Covered California – khoảng 141,000 – cho biết họ đã nhận được trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong năm nay, có nghĩa là hàng nghìn người khác có thể đủ điều kiện nhận quyền lợi mới này. Covered California đã hợp tác với EDD để thông báo cho những người nhận bảo hiểm thất nghiệp thông qua tài khoản trực tuyến của họ về các khoản trợ cấp mới hiện có.

“Đây là một cơ hội lớn lao cho những người bị mất việc làm có được một chương trình bảo hiểm y tế chất lượng với mức giá chưa bao giờ thấp hơn.” Lee cho biết:  “Cho dù quý vị hay ai đó quý vị biết đã nộp đơn xin thất nghiệp trong năm nay, bây giờ là lúc để kiểm tra các lựa chọn và bắt đầu tiết kiệm ngay bây giờ.”

Những người ghi danh tại California đủ điều kiện nhận giá thấp $1 mỗi tháng và hiện đang ghi danh vào chương trình Silver sẽ tự động được đưa vào chương trình Silver 94 với mức bảo hiểm tốt hơn. Tuy nhiên, Covered California đang làm việc để giúp 58,000 người ghi danh Covered California đủ điều kiện và hiện đang ghi danh vào các chương trình khác không phải Silver xem xét thay đổi phạm vi bảo hiểm của họ để có được một thỏa thuận tốt hơn.

Người Tiêu Thụ Có Thể Tìm Hiểu Ngay Xem Họ Có Đủ Điều Kiện Không

Người tiêu dùng có thể kiểm tra xem họ có đủ điều kiện để được tiết kiệm lớn hay không bằng cách sử dụng Covered California’s quick calculator (máy tính nhanh).

Họ sẽ cần nhập vào mức thu nhập cả gia đình, mã bưu điện, số người trong gia đình và tuổi của từng thành viên trong gia đình và ghi chú xem họ có nhận được trợ cấp thất nghiệp hay không. Sau khi hoàn thành, họ sẽ thấy một kế hoạch silver (bạc) hoặc bronze (đồng) có thể được cung ứng trong khu vực của họ.

“Đại dịch đã nêu bật tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe chất lượng và cho dù quý vị có được nhận chương trình $1, có đủ điều kiện để được bảo hiểm miễn phí thông qua Medi-Cal hay có thể tiết kiệm hàng trăm đô la cho khoản bảo hiểm của quý vị hay không, thì việc có bảo hiểm là điều nên làm cho quý vị và gia đình của quý vị, ”Lee nói.

Những người nào muốn tìm hiểu thêm và các chọn lựa bảo hiểm có thể:

gia ghi danh có chứng chỉ trong các tổ chức cộng đồng, những người này sẽ phục vụ hỗ trợ quý vị miễn phí và bảo mật qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

  • Để chuyên gia ghi danh có chứng chỉ gọi cho họ và giúp họ miễn phí.
  • Gọi Covered California at (800) 652-9528

Sơ Lược về Covered California

Covered California là thị trường bảo hiểm của tiểu bang, nơi cư dân California có thể tìm được cáo chương trình bảo hiểm phẩm chất cao từ các công ty bảo hiểm hàng đầu với giá phải chăng.  Covered California là nơi duy nhất giúp các cá nhân xác định xem họ có đủ điều kiện để nhận hỗ trợ phí bảo hiểm dựa trên cơ sở trượt giá để giảm chi phí bảo hiểm hay không hoặc liệu họ có đủ điều kiện để nhận chi phí thấp hay miễn phí hay không. Sau đó, người tiêu dùng có thể so sánh các chương trình bảo hiểm sức khỏe và chọn chương trình phù hợp nhất với nhu cầu sức khỏe và ngân sách của họ. Tùy thuộc vào mức lợi tức, một số người tiêu thụ có thể hội đủ điều kiện để được chương trình Medi-Cal với giá thấp hoặc miễn phí.

Covered California là một bộ phận độc lập của chính quyền tiểu bang có nhiệm vụ làm cho thị trường mới hoạt động tốt đẹp cho người tiêu dùng California. Được giám sát bởi một hội đồng gồm năm thành viên do Thống Đốc và Cơ Quan Lập Pháp bổ nhiệm. Để biết thêm thông tin về Covered California, xin truy cập https://www.coveredca.com/vietnamese/.

###

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments