Ngày thống kê dân số đang ở đây tại quận hạt Santa Clara

Ngày thống kê dân số đang ở đây tại quận hạt Santa Clara / Ca – Hãy đếm!

Bản đồ tỷ lệ trả lời cho thấy khu vực nào đang trả lời nhanh nhất

April 1, 2020 – Hôm nay là Ngày thống kê tại quận hạt Santa Clara, Ca, ngày xác định ai được tính trong thống kê dân số năm 2020 và nơi họ được tính.

Hiến pháp Hoa Kỳ bắt buộc thực hiện đếm một cuộc thống kê dân Hoa Kỳ số mỗi 10 năm. Trả lời Tổng thống kê dân số năm 2020 là dễ dàng, an toàn và quan trọng, và là chìa khóa để định hướng tương lai của các cộng đồng. Số liệu thống kê dân số được sử dụng để xác định số ghế mà mỗi tiểu bang nắm giữ tại Hạ viện Hoa Kỳvà qua đó hàng tỷ đô la trong quỹ liên bang sẽ được phân phối bởi các vị dân cử liên bang, tiểu bang và địa phương, các cộng đồng cho các dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng như bệnh viện, dịch vụ khẩn cấp, trường học và cầu hàng năm trong 10 năm sắp tới.

45.7% của các gia đình đã trả lời cho cuộc Tổng thống kê dân số năm 2020 tại quận hạt Santa Clara, California kể từ khi thư mời bắt đầu được gửi đến các hộp thư vào ngày 12-20 tháng 3. Điều này có thể được so sánh với tỷ lệ quốc gia là 38.4%.  Bản đồ được cập nhật hàng ngày bảy ngày một tuần để mọi người thấy tỷ lệ trả lời trong khu vực của họ và so sánh nó với các khu vực khác trên toàn quốc và các khu vực khác.

Cục thống kê dân số đang khuyến khích mạnh mẽ cộng đồng trả lời với thống kê dân số trực tuyến năm 2020 2020 Census online bằng computer, laptop, smartphone or tablet. Qúy vị  có thể trả lời trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng tiếng Anh hoặc 12 ngôn ngữ khác. Ngoài ra còn có 59 hướng dẫn và video không phải tiếng Anh (cộng với Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ) có sẵn trên 2020census.gov bảo đảm hơn 99% gia đình ở Hoa Kỳ có thể trả lời trực tuyến bằng ngôn ngữ ưa thích của họ.

Khi qúy vị trả lời:

 

 • Trả lời cho nơi bạn sống kể từ ngày 1 tháng 4 (Ngày thống kê dân số).

 

  • Bao gồm tất cả những người thường sống và ngủ trong nhà của qúy vị kể từ ngày 1 tháng Tư, ngay cả khi họ đang ở một nơi khác tạm thời. Điều này bao gồm người thân, bạn bè, bạn cùng phòng và bất cứ ai khác sống và ngủ trong nhà của bạn hầu hết thời gian – ngay cả trẻ em dưới năm tuổi và em bé sinh vào hoặc trước ngày 1 tháng 4, ngay cả khi chúng vẫn còn trong bệnh viện.
  • Đếm Sinh Viên Đại Học nơi họ sống trong khi đi học. Nếu sinh viên thường trú sống trong Cơ sở nhà ở sinh viên đại học, cao đẳng và chủng viện bao gồm ký túc xá, và nhà ở của các hội sinh viên nam hoặc nữ được trường cao đẳng hoặc đại học công nhận, sẽ được đại diện từ ký túc xá và các quan chức nhà trường tính vào Thống Kê Dân Số 2020 và không cần phải trả lời.
  •  

 

 • Find additional answers about “Who to Count” at 2020census.gov.

 

  •  

 

 • Tìm câu trả lời bổ sung về “Ai được đếm’ tại 2020census.gov.

 

 

For more information, visit 2020census.gov.   

Để biết thêm thông tin, xin vào trang 2020census.gov.   

Xin lưu ý: Dựa trên các đánh giá liên tục về hướng dẫn từ các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, Cục thống kê dân số đang tạm ngưng các hoạt động tiếp cận với người dân thống kê dân số năm 2020 0 thêm hai tuần nữa đến ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Chỉ là Bản Nhắc Nhớ thôi. Không có tin tức gì liên quan đến trong báo cáo này.

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus