Sunday, March 26, 2023
spot_img

Đồng Hành cùng Thống Đốc Newsom:  Thống Kê Dân Số 2020:  Được Đếm vào Ngày 30 Tháng Chín

Phát hành ngày 8 tháng Chín, 2020

Thống Đốc Gavin Newsom

Trường học tốt hơn.

Đường sá an toàn hơn.

Khu dân cư mạnh khỏe hơn.

Tất cả cư dân California có thể giúp cộng đồng của mình chắc chắn có được những nguồn lực này và hơn nữa bằng cách tham gia Thống Kê Dân Số 2020 trước ngày 30 tháng Chín.  Thật đơn giản như trả lời chín câu hỏi dễ trên mạng hoặc qua điện thoại.

Khi tiếp tục giải quyết cả hai dịch bệnh COVID-19 và kỳ thị chủng tộc có hệ thống, nhiều người trong chúng ta nghĩ đến môi trường mà ta muốn sống và làm thế nào cải thiện nó tốt hơn và an toàn hơn cho thế hệ tương lai.  Thống Kê Dân Số cho ta cơ hội đặt nền móng bảo đảm có ngân khoản hầu giúp cộng đồng phát triển.

Một số đếm dân số chánh thức của Thống Kê Dân Số được dùng trong mọi cơ quan chính quyền để quyết định ngân khoản cho trường học, chương trình giữ trẻ, và dinh dưỡng cùng nguồn lực chăm sóc sức khỏe của con em chúng ta.

Những câu trả lời mà bạn cung cấp hôm nay sẽ ảnh hưởng đến chúng ta mỗi ngày cho mười năm tới.  Bạn có tham gia Thống Kê Dân Số hay không sẽ tác động đến con em sáu tuổi của bạn cho đến khi chúng vào trung học.

Thống Kê Dân Số đã giúp nói lên câu chuyện của Người Mỹ từ bản thăm dò đầu tiên năm 1970.  Đó là số đếm mỗi đầu người sống ở Mỹ, bất kể lý lịch, tình trạng di trú hoặc quốc tịch.  Nó tạo một hình ảnh đầy tự hào về con người chúng ta, thông tin về đại diện chính trị, và quyết định ngân khoản cho nền móng của cuộc sống chúng ta.  

Bằng cách tham gia Thống Kê Dân Số, bạn sẽ giúp đảm bảo có ngân khoản hàng tỷ đồng cho cộng đồng, bộ lạc, và tiểu bang của mình.  Bạn sẽ chắc chắn rằng mình và khu vực sinh sống của mình được đại diện ở Sacramento và Washington D.C.  Những cộng đồng mà nhiều người được đếm chính thức có đại diện thoả đáng trong ngành lập pháp và trong Quốc Hội, và do đó được nhiều ngân khoản hơn để giúp cộng đồng vì nhu cầu dựa trên số đếm chính thức.

Thống Kê Dân Số cho ta cơ hội để nói rằng, “chúng tôi ở đây, chúng tôi quan trọng, và chúng tôi biết những gì con em chúng tôi và cộng đồng chúng tôi xứng đáng được hưởng.

Chúng ta tự hào California là tiểu bang đa dạng nhất trong thể chế dân chủ nhất thế giới.  Mỗi cộng đồng trong tiểu bang vàng của chúng ta là duy nhất và xứng đáng được đếm.  Nhưng không phải mọi cộng đồng đều được đếm.

Người Mỹ dân tộc, di dân, người không nói được tiếng Anh, cộng đồng đa dạng và trẻ em là thành phần thường bị đếm thiếu.  Một con số đếm thiếu sẽ làm mất đi sức mạnh của tiếng nói và chúng ta sẽ bị loại bỏ khi có những quyết định ảnh hưởng đến chúng ta.  Và tương lai của chúng ta cùng ngân khoản sẽ bị rủi ro cao độ, đưa tới nhận được ít tiền dùng cho nhà thương, sở cứu hỏa và trường học.  Với mỗi người đếm thiếu, California có thể bị mất 1.000$ một người một năm cho mười năm tới.

Nguyện vọng của chúng tôi là đếm được hết mọi cộng đồng trong Thống Kê Dân Số, bao gồm cả những thành phần trước đây không được đếm do rào cản ngôn ngữ và văn hóa, nỗi sợ hãi và thông tin không đúng.  Tại California, chúng tôi nghĩ tới Thống Kê Dân Số cũng nghiêm túc như tương lai của trẻ em.  Chúng tôi đã đầu tư như chưa từng có trong lịch sử để chắc chắn mỗi người dân sinh sống ở California – đặc biệt những người “khó đếm” sống ở vùng hẻo lánh – đều được đếm.  Điều ấy có nghĩa là làm việc với những cơ quan bất vụ lợi và cơ quan truyền thông chủng tộc để chắc chắn rằng chúng tôi tiếp cận được mỗi cư dân California bằng ngôn ngữ của chính họ.

Bạn có thể đã nhận được thơ hướng dẫn điền mẫu Thống Kê Dân Số.  Nếu bạn chưa nhận được, bạn vẫn có thể điền mẫu này trên mạng tại my2020census.gov  hoặc qua điện thoại số 844-330-2020.  Có trợ giúp sẵn sàng qua điện thoại bằng nhiều ngôn ngữ.  Nếu bạn nhận được mẫu in trên giấy, bạn có thể điền và gửi qua bưu điện.

Hãy chắn chắn bạn đếm tất cả mọi người trong gia đình, bao gồm trẻ em, và làm trước ngày 30 tháng Chín.

Nên biết rằng điền Thống Kê Dân Số an toàn và bảo mật.  Thông tin thu thập không thể chia sẻ hoặc dùng để chống lại bạn trong bất cứ hình thức nào.  Dữ liệu Thống Kê Dân Số không thể dùng để thực thi luật pháp và chia sẻ cùng chủ cho thuê nhà.  Cục Thống Kê Dân Số sẽ không bao giờ hỏi bạn Số An Sinh Xã Hội, thông tin tài chính hoặc đòi tiền.  Và Thống Kê Dân Số 2020 bị cấm hỏi tình trạng di trú và quốc tịch.

Ngay bây giờ, nhân viên Thống Kê Dân Số sẽ đến từng nhà những người chưa tham gia.  Họ tuân thủ những hướng dẫn y tế công cộng, được huấn luyện để mang khẩu trang và đặt câu hỏi từ bên ngoài nhà bạn.  Bạn có thể biết đó là nhân viên chính thức của Thống Kê Dân Số bằng bảng căn cước có tên và điện thoại do Cục Thống Kê Dân Số cung cấp.

Hãy nhớ rằng trả lời chín câu hỏi dễ này và đảm bảo một số đếm đầy đủ là bạn đang tạo một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng của mình.

Là cha mẹ, không có gì chúng ta không làm cho con cái chúng ta.  Năm nay, hãy thêm “tham gia Thống Kê Dân Số trước ngày 30 tháng Chín” vào danh sách đó.

Hãy viếng trang mạng https://californiacensus.org/ để biết thêm thông tin.  

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT