Tiểu bang California sắp cho di dân lậu trẻ tuổi được hưởng bảo hiểm y tế

Photo Credit: Rich Pedroncelli / Associated Press

SF Chronicle – Tiểu bang California sắp ban hành luật cho phép các di dân lậu trẻ tuổi được hưởng BHYT của tiểu bang dành cho người nghèo và còn yêu cầu mọi cư dân California phải có BHYT.

Các nhà quan sát cho là cuộc bỏ phiếu lấy quyết định chung cuộc sẽ diễn ra thuận lợi vào cuối tuần vào ngày 15 tháng 6, với sự ủng hộ của Thống Đốc Gavin Newsom.

Sự kiện này phản ảnh chủ trương dung hòa và mở rộng của ông Newsom về ngân sách của California, mà ông dã trình bày trong tháng giêng năm nay, trong đó có sự nới rộng về y tế vì giá hạ, cho phép thêm nhiều người được hưởng BHYT.

Theo dự luật này thì các di dân lậu sống ở California, từ năm 2015 vốn hưởng được Medi-Cal cho đến 18 tuổi, vẫn sẽ hưởng Medi-Cal cho đến khi họ được 26 tuổi.

Một số nhà lập pháp Dân Chủ đòi phải mở rộng Medi-Cal cho di dân lậu trên mức tuổi này, nhưng Thống Đốc Newsom chống lại, vì ông cho là ‘giá thành sẽ dội lên cao’

Người ta nhận thấy điều khoản của dự luật mới giống như điều mà các nhà lập pháp Cộng Hòa dã hủy bỏ khi trình bày trọn gói cải cách thuế má cuối năm 2017 của họ, đó là hủy bỏ chuyện cư dân nào không mua BHYT sẽ bị phạt và tiền phạt sẽ dàng trang trải BHYT cho các gia đình có thu nhập quá thấp.

Thông đốc Newsom còn đòi đánh thuế thêm về nước sử dụng và các công ty làm ô nhiễm môi trường, nhưng nhiều nhà lập pháp không đồng ý vì mức dư ra của ngân sách California đã là trên 20 tỉ đô la rồi.

Đào Nguyên

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus