Dự luật chia California thành 3: Phe phản đối kiện lên Toà Tối cao tiểu bang

Photo Credit: kron 4

Sacramento, Calif. (AP) – Phe phản đối chuyện chia California thành ba tiểu bang đang khiếu nại lên Toà tối cao của tiểu bang, yêu cầu không đưa dự luật này ra để cử tri bỏ phiếu.

Được Planning and Conservation League đệ lên vào hôm thứ Hai, vụ kiện cho rằng, những thay đổi quan trọng đối với cấu trúc chính quyền tiểu bang đòi hỏi phải có được sự phê chuẩn từ 2/3 ngành lập pháp trước khi đưa ra cho cử tri hay hội nghị hiến pháp tiểu bang xem xét. Vụ kiện lập luận, dự luật vượt quá phạm vi một sáng kiến vì có thể dẫn đến thay đổi khuôn khổ chính quyền và hiến pháp tiểu bang California.

Dự luật “Cal 3″ được nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper ủng hộ tài chánh với hơn $1,7 triệu Mỹ kim. Ông Draper và những người ủng hộ cho rằng, tiểu bang đông dân nhất của quốc gia đang trở nên ngày càng khó quản lý hành chánh vì quy mô, chênh lệch giàu nghèo và đa dạng địa lý. Dự luật kiếm đủ số chữ ký thỉnh nguyện, hội đủ điều kiện để được ghi trên lá phiếu.

Trước đây, Toà Tối cao California đã từng gạt những sáng kiến như vậy sang một bên với phán quyết cho rằng, chúng đi quá xa trong việc thay đổi cấu trúc chính phủ.
Vào năm 1990, Toà Tối cao California đã loại bỏ một phần trong dự luật cải tổ hệ thống hình sự tiểu bang ngay cả khi cử tri đã thông qua vì dự luật đã sửa đổi Hiến pháp tiểu bang, vượt quá phạm vi một sáng kiến.

Photo Credit: kron 4

Trong một trường hợp khác vào năm 2000, Toà Tối cao đã bác bỏ một dự luật bồi thường lập pháp và tái phân chia khu vực bầu cử ra khỏi lá phiếu vì tin rằng, dự luật đã vi phạm quy định của tiểu bang, trong đó chỉ cho phép sáng kiến chỉ giải quyết một vấn đề riêng biệt.

Theo Cal 3, California sẽ được chia thành 3 tiểu bang nhỏ. Bắc California gồm Vùng Vịnh San Francisco và 31 quận hạt phía Bắc Sacramento; California sẽ là tiểu bang mới, bao gồm quận Los Angeles, Ventura, Santa Barbara, San Luis Obispo, Monterey và San Benito; Nam California gồm quận San Diego, San Bernardino, Orange, Riverside, Mono, Madera, Inyo, Tulare, Fresno, Kings, Kern và Imperial.

Hương Giang (Theo AP)

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus