Cửa hàng Safeway bị thu hồi giấy phép sau khi bán rượu cho trẻ vị thành niên

Photo credit: NBC news

OAKLAND (KRON) – Giấy phép bán rượu của một cửa hàng Safeway đã bị thu hồi sau khi Cơ quan kiểm soát đồ uống có cồn California cáo buộc họ bán rượu cho trẻ vị thành niên ba lần trong suốt ba năm.

Theo Cơ quan kiểm soát đồ uống có cồn California (ABC), cửa hàng Safeway tại 6310 College Avenue đã được đưa ra Thông báo đình chỉ 60 ngày và việc bán rượu bị cấm ngay lập tức.

Cửa hàng bị cáo buộc đã bán rượu cho trẻ vị thành niên ba lần trong khoảng thời gian ba năm và sự việc gần đây nhất xảy ra vào tháng 3 năm 2019.

Ngoài việc đình chỉ 60 ngày, cửa hàng Safeway sẽ bị “thử thách”trong thời gian ba năm, theo ABC.

Nếu một vi phạm khác xảy ra trong thời gian “thử thách” này, ABC có thẩm quyền đưa ra hành động mạnh hơn nữa.

Nguyệt Yên

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus