California: Lương tối thiểu tiếp tục tăng từ 2019

Photo Credit: The Sacramento Bee

(Sacramento Bee) – Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, California sẽ tiến thêm một bước đến gần mục tiêu lương tối thiểu $15 đô một giờ, so với lương tối thiểu liên bang quy định là $7,2 đô.

Trong năm mới, các cơ sở có 25 nhân viên trở xuống sẽ phải trả lương tối thiểu $11 đô/ giờ, trong khi mức lương tối thiểu tại các công ty có số nhân viên từ 26 người trở lên là $12 đô mỗi giờ.

Kế hoạch tăng dần lương tối thiểu của California trải dài trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 1 năm 2017 và sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2023. Một số thành phố ở California có lương tối thiểu cao hơn mức lương tiểu bang, luật quy định, mức lương tối thiểu được áp dụng trong trường hợp có tranh chấp.

 • Belmont ($13.50)
 • Berkeley ($15)
 • Cupertino ($15)
 • El Cerrito ($15)
 • Emeryville ($15.69 đối với cơ sở có 56 nhân viên trở lên, $15 đối với cơ sở có 55 nhân viên trở xuống)
 • Los Altos ($15)
 • Los Angeles ($13.25 đối với cơ sở từ 26 nhân viên trở lên, $12 đối với cơ sở có 25 nhân viên trở xuống.)
 • Malibu ($13.25)
 • Milpitas ($13.50)
 • Mountain View ($15.65)
 • Oakland ($13.80)
 • Palo Alto ($15)
 • Pasadena ($13.25 đối với cơ sở từ 26 nhân viên trở lên, $12 đối với cơ sở có 25 nhân viên trở xuống.)
 • Redwood City ($13.50)
 • Richmond ($15)
 • San Diego ($12)
 • San Francisco ($15)
 • San Jose ($15)
 • San Leandro ($13)
 • San Mateo ($15)
 • Santa Clara ($15),
 • Santa Monica ($13.25 đối với cơ sở từ 26 nhân viên trở lên, $12 đối với cơ sở có 25 nhân viên trở xuống.)
 • Sunnyvale ($15.65)

Luật miễn trừ áp dụng đối với nhân viên “học việc,” những người  không có kinh nghiệm trong thời gian thử thách 160 giờ cũng như nhân viên khuyết tật về tâm lý hoặc thể chất, và các tổ chức bất vụ lợi thuê mướn nhân viên khuyết tật.

Tuy nhiên, chủ nhà hàng không thể dùng tiền tip (tiền boa) bù đắp nghĩa vụ tối thiểu đối với nhân viên.

Người lao động không được trả lương đầy đủ theo luật có thể nộp đơn khiếu nại với Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động hoặc khởi kiện chủ để lấy lại phần lương bị trả thiếu. Luật cấm chủ lao động phân biệt đối xử hoặc trả đũa nhân viên khiếu nại.

Hương Giang (Theo Sacbee)

Bình Luận

Lưu ý: về ý kiến của độc giả nhất thiết không phải là ý kiến của toà soạn nhật báo Cali Today. Tòa soạn không chịu trách nhiệm về nội dung ý kiến của độc giả. Xin qúy độc giả góp ý kiến xây dựng, với ngôn ngữ phù hợp, tránh những ngôn ngữ thô tục, mạ lỵ, chụp mũ hay mạ lỵ cá nhân. Nhật báo Cali Today khuyến khích tự do phát biểu ý kiến qua phân tích, nhận định, trình bày quan điểm và ý kiến của mình, nhưng không mạ lỵ, bôi nhọ người khác hay hội đoàn bằng những nội dung và ngôn ngữ không phù hợp. Chúng tôi dành quyền không đăng hay xóa bỏ những ý kiến đóng góp mang nội dung và ngôn ngữ không phù hợp mà không nhất thiết phải thông báo trước hay trình bày lý do. Trân trọng và mong được qúy độc giả xa gần hợp tác. Những trường hợp vi phạm những điều nói trên nhiều lần, chúng tôi buộc phải block (khóa) lại trương mục của người cố tình vi phạm. Vì quá nhiều độc gỉa post comments, trong đó có một số không phù hợp nội quy, và nhiều khi tòa soạn không kịp phát hiện, nên nếu qúy độc giả nào phát hiện bất cứ comments nào không phù hợp nội quy, xin báo cho tòa soạn biết qua email nguyenxnam@yahoo.com. Trân trọng cám ơn. Nhật báo Cali Today

blog comments powered by Disqus