Friday, March 24, 2023
spot_img

Vài định nghĩa về dân chủ để đối chiếu với thực trạng “dân chủ” của Việt Nam

Cali Today News – Dân chủ đích thực có nội dung sẽ khởi đầu cho nhân quyền, dân quyền trong xã hội dân sự. Vì có dân chủ thực sự nó sẽ xóa đi những mâu thuẫn giữa nhà nước và các tổ chức cộng đồng, các hình thức phi chính phủ vì nhà nước giúp đỡ, ủng hộ cho các quyền trong xã hội dân sự. Chúng ta nên liên tưởng về một hệ thống nhà nước trong đó có 4 yếu tố căn bản nhất để cho rằng thể chế đó có dân chủ hay không?

*1- Một hệ thống chính trị trong đó quyền chọn lựa và thay thế các nhân tố trong hệ thống đó được thông qua cuộc bầu cử TỰ DO VÀ CÔNG BẰNG. 
 
Giờ so vào trường hợp VN qua 40 năm CSVN thống nhất đất nước này bằng bạo lực, người dân VN ai cũng rõ chỉ tuân theo quy tắc ‘đảng cử dân bầu ‘, họ chỉ có quyền chọn hay không chọn những nhân tố do một đảng phái chính trị nào , một tổ chức nào đề ra trước ,vd Mặt Trận Tổ Quốc, 1 cơ cấu chính trị kiểu ‘vệ tinh ‘ đúng hơn là ‘chất đệm ‘ cho Đảng ,  sắp đặt trước thì cuộc bầu cử này đã đi sai đường từ phút ban đầu. 
 
Xã hội dân sự (civil society) theo Charles Hauss giáo sư khoa Bang Giao Quốc Tế đại học Marson,VA,  Hoa Kỳ định nghĩa Xã Hội Dân Sự là: 
 
“Quan niệm ‘nóng nhất’ trong khoa học xã hội nó đụng chạm nhiều đến đời sống chính trị . Vì lý do vào thời nay có nhiều thể chế dân chủ hơn ,nên các dính líu về quyền lợi chính trị mà công chúng tham gia đã đổi mới nhiều hơn đó là văn hóa chính trị hay các giá trị căn bản và những niềm tin về cách thức cai trị của chính quyền . Thời gian gần đây nhất, người ta càng biết củng cố các lợi ích chính trị bằng cách tăng cường sự đóng góp của xã hội dân sự để giải quyết các vấn đề đấu tranh ..”  
 
*2- Những con người tham dự cuộc bầu phiếu chọn lựa đó phải là những công dân lành mạnh , năng hoạt, trong đời sống chính trị và xã hội dân sự hiện hành. Những người đau thần kinh, không còn trí lực, những người bị án tù dĩ nhiên không thể bầu cử hay sinh hoạt chính trị dòng chính được. Đây là sự công bằng cho lá phiếu của cử tri.
 
Việt Nam hôm nay với dân số gần 100 triệu dân đã và đang chứng kiến bao cuộc bầu cử:
 
-Bầu cử hành chính , chính quyền các cấp , đảng cử dân bầu 
 
-Sự bỏ phiếu tín nhiệm trong đảng , và quốc hội , để củng cố và định đoạt địa vị vai vế những đảng viên CS tiếp tục thống trị quốc gia .
 
-Sự ‘dân chủ hóa ‘ trong nội bộ đảng CSVN từ “chóp bu”. 
 
-Sự gia tăng số lượng ủy viên trung ương đảng lên 290 người. Hiện nay CSVN tuyển mộ thêm đảng viên.  Hiện nay con số 3 triệu / non 100 triệu dân là ý huớng độc quyền duy nhất chính trị của đảng CSVN.  Nguyễn phú Trọng vừa khẳng định là chỉ thay đổi cơ chế hình thức canh tân đảng chính trị độc nhất này và không bao giờ THAY ĐỔI BẢN CHẤT. 
 
Như thế xã hội dân sự VN hoàn toàn đứng ‘ngoài rìa xã hội ‘ vì không có quyền lựa chọn chính trị nào nếu không phải là đảng viên đảng CS. 
 
*3-  Nhân quyền cho tất cả mọi công dân trong chế độ dân chủ thực sự thì phải được bảo vệ . Mọi công dân trong chế độ dân chủ phải có quyền ĐƯỢC BẢO VỆ về nhân quyền, là trọng trách của nhà nước chứ không phải là ban cho , hay ân huệ của nhà nước. Sự vi phạm nhân quyền là vi phạm hiến pháp , vi phạm hiến chương LHQ. Nhà nước nào rêu rao hay treo bảng hiệu dân chủ mà chà đạp dân quyền và nhân quyền thì là nền dân chủ giả hiệu và lừa bịp dân chúng cùng đối đầu với LHQ.
 
Vào năm 2013 và cả năm 2014 , thì VN càng xuống cấp tệ hại . Hình thức đàn áp các tổ chức xã hội dân sự cũng như cá nhân đối lập phản biện càng lúc càng có chủ trương hệ thống vào nhân quyền . Sự bắt bớ dân khi phát biểu viết lách , phổ biến tin tức ,càng lúc càng nhiều .Hệ thống Internet càng bị gò bó theo dõi , cắt xén phá hoại tự do , đây cũng là vi phạm nhân quyền.
 
Theo tổ chức này có đến 150 -200 tù chính trị bị lồng vào tù hình sự theo những điều khoản trốn thuế ,mua bán hay tệ hại hơn là điều luật vu vơ ví dụ điều 258 luật hình sự ” lợi dụng tự do dân chủ để phá hoại lợi ích quốc gia. ..” khi đảng CS không giải thích thế nào là ‘lợi dụng ‘ trong lúc người công dân sử dụng quyền nói viết theo nhân quyền LHQ?
 
Theo báo cáo của Ủy Ban Nhân Quyền LHQ vào năm 2013 thì VN càng xuống cấp tệ hại và có chủ trương hệ thống vào nhân quyền . Sự bắt bớ người dân về phát biểu càng lúc càng nhiều . 
 
Gần 100 triệu dân sống câm nín, không nói không nghe không thấy , ngoan ngoản như bầy cừu, đó là những gì mà đảng CSVN muốn . Một chế độ và một đảng đang đến giai đoạn có thể so với “hũ mắm thối tha” khổng lồ , nhưng cái điều luật hình sự 88 cho là “tuyên truyền chống phá chế độ “. 
 
Thế nào là tuyên truyền ?
 
Theo từ điển Merriam-Webster thì tuyên truyền (propaganda) là “những ý tưởng và lời nói thuờng thuờng là sai sự thật và cường điệu phát tán khắp mọi nơi hầu giúp ích cho một tổ chức, một lãnh đạo chính trị, một chính quyền …thực hiện công cuộc gì đó .” 
 
Lâu nay những nhà phản biện, blogger, dân oan, hay những trí thức phê phán chế độ CSVN hiện nay có điều gì sai chăng dưới ánh sáng mặt trời ? chắc đồng bào ta đều đoan quyết những chỉ trích phế bình tranh đấu là ĐÚNG, không chút gì là “tuyên truyền” cả.
 
*4- Hệ thống luật pháp trong thể chế dân chủ thực sự là hệ pháp trị hành sử quyền hạn lên mọi công dân một cách công bằng không thiên vị hay kỳ thị theo hoàn cảnh học vấn, chính trị, kinh tế của từng cá nhân trong quốc gia đó. Một nhà nước đãi ngộ ưu tiên các cá nhân theo hoàn cảnh chính trị , đảng phái cũng không phải là một nhà nước Dân Chủ. 
 
Nhà nước VN hiện nay đãi ngộ cho ai ? người dân VN hoàn toàn biết rõ điều này. Không phải là đảng viên CS thì không bao giờ có vai vế lãnh đạo bất cứ cơ cấu chính trị, kinh tế,  xã hội, quốc phòng nào. 
 
Thực tế này chứng minh hai chữ “ DÂN CHỦ”  hoàn toàn giả hiệu  .  
 
Tô Huy Rứa ban Tổ Chức Trung Ương BCT Đảng CSVN đã lập xong bộ giàn nhân sự cho đại hội XII đầu năm 2016 tới gồm :
 
-290 ủy viên trung ương 
-22 người sẵn sàng cho Bộ Chính Trị 
 
Từ đó chúng ta thấy rằng con đường dân chủ thực sự và đúng nghĩa cho quê huơng Việt Nam thật quá xa vời!
 
Thật là ảo tưởng hay có thể là thiển cận khi cho rằng  “VN ít nhiều chi cũng có dân chủ ”
Thật ra, đất nước VN với cái vỏ bề ngoài “xôn xao , rộn ràng… ‘ với những lời nói, những cái “bánh vẽ to tướng” rằng ‘sắp sửa thay đổi nhân sự,,cải tổ tới nơi ‘? Thật ra, khi nhìn  kỹ đây là trò “HOẢN BINH CHI KẾ”  trong  “THÂM và GIAN” của CSVN do  “bàn tay sắt”  PHẢN DÂN CHỦ của chúng càng lúc càng xiết dân VN đó thôi.
                                           
KẾT LUẬN  
 
Qua 4 yếu tố căn bản trên,  chúng ta tự hỏi bao giờ nước VN chúng ta mới có DÂN CHỦ THẬT SỰ?
 
Những ai cho rằng VN hiện tại có dân chủ “dù ít ỏi”, cũng sai về nguyên tắc cũng như ý nghĩa của dân chủ. 
Việt Nam không bao giờ có dân chủ đúng nghĩa do đảng Cộng Sản tự phong cho là “ĐẢNG CẦM QUYỀN”. Khi đảng Cộng Sản VN trở thành đảng cầm quyền rồi thì nền dân chủ TỰ TIÊU VONG một cách logic vì không đáp ứng được 4 đòi hỏi theo định nghĩa vừa nêu trên. 
 
Ý nghĩa “Dân Chủ trong đảng CSVN” là chuyện nội bộ riêng trong đảng CSVN không phải là nền dân chủ phổ cập cho toàn dân VN (hay cho tất cả mọi công dân VN) với lý do “dân chủ trong Đảng” là phiếm định, cục bộ, đoản kỳ nhất là mỵ ngữ cho toàn dân VN.
 
Dân chủ đích thực có nội dung sẽ khởi đầu cho nhân quyền,  dân quyền trong xã hội dân sự. Vì có dân chủ thực sự nó sẽ xóa đi những mâu thuẫn giữa nhà nước và các tổ chức cộng đồng, các hình thức phi chính phủ vì nhà nước giúp đỡ, ủng hộ cho các quyền trong xã hội dân sự. Những hình thức đấu tranh, phản loạn sẽ không phát sinh vì nhà nước này do dân bầu lên phục vụ cho quyền lợi cử tri chứ không phải phục vụ cho các đảng viên của một đảng cầm quyền. 
 
Xã hội dân sự (civil society) không phải là công bộc hay cơ quan nào của nhà nước, nó độc lập nhưng không đối kháng, đây là điều quan trọng cho sự bình ổn cho một quốc gia. Xét đến đây, tại sao từ ngữ xã hội dân sự quá mới đối với xã hội chính trị tại VN qua đầu thế kỷ này? Vấn đề nảy sinh do sự đối kháng giữa xã hội dân sự và chính quyền hiện nay tại VN là có thật. Những con số bị bắt bớ tù đày, do đòi hỏi dân quyền và nhân quyền tăng cao tại VN là câu trả lời rõ rệt và cụ thể hiện nay. 
 
Xã hội dân sự đối với quốc tế phát triển, vd NGO (non government organization); nhưng đối VN vẫn là điều cấm kỵ do người CS ngoài quyền phát triển đảng viên và chi bộ đảng CS là quyền ưu tiên MỘT , ngoài ra các tổ chức,  nhóm , đoàn thể vô vụ lợi khác đều bị cấm chỉ,  đè nén vì họ cố giữ cái GHẾ ĐỘC ĐẢNG , TOÀN TRỊ mà ra. 
 
Từ đó chúng ta không lạ gì chính quyền CSVN vẫn cố duy trì “bàn tay sắt” của Đảng dù đôi lúc cố lấp liếm,  che chắn , dấu diếm. Chỉ khi nào có chế độ dân chủ thực sự, mới bàn đến nhóm từ XÃ HỘI DÂN SỰ, còn không chỉ là ngụy ngữ.
 
Câu trả lời cho đất nước chúng ta rằng:
 
Điều kiện tiên quyết là đảng CSVN phải bước xuống vũ đài chính trị, từ bỏ cái ghế độc tôn, độc tài  nằm trên hiến pháp và cùng quốc hội, cùng hợp tác xây dựng một chính thể ĐA NGUYÊN,  viết ra HIẾN PHÁP MỚI cho VN thì họa chăng hai chữ DÂN CHỦ đúng nghỉa mới ló dạng cho bình minh tươi sáng nước nhà. 
 
Với sự phát triển của hệ thống Internet thế giới đưa dân trí VN lên nhiều bâc, với phong trào dân chủ lan nhanh trên toàn cầu hiện nay, chúng ta rất mong cái ngày đó tất phải đến.
 
Đinh hoa Lư
 
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT