Friday, March 1, 2024

Trump chuẩn bị điều thêm binh sĩ xuống biên giới phía nam

ABC News – Sau khi TT Trump cho giới ký giả hay là ông sắp ra lệnh điều động thêm binh sĩ xuống biên giới phía nam mới đây, hôm cuối tuần Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đang chờ một yêu cầu từ Bộ ANNĐ để làm chuyện này.

Trong các khả năng xảy ra, theo lời một viên chức Mỹ, có thảo luận chuyện quân đội Hoa Kỳ có thể được sử dụng nhằm xây dựng thêm 10 ‘thành phố lều trại’ cho di dân tại hai địa điểm dọc theo biên giới với Mexico.

Hiện nay đã có 3,200 binh sĩ Hoa Kỳ và 2,100 Vệ Binh Quốc Gia đang làm việc ở biên giới trong các sứ mạng khác nhau nhằm hổ trợ cho lực lượng Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế.

Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan trước đây có cho các ký giả hay là Ngũ Giác Đài sẽ tăng cưòng thêm số binh sĩ ở vùng biên giới.

Ông Shanahan nói: “Chuyện này chẳng có gì phải ngạc nhiên, sự hổ trợ của quân đội rất đa dạng, tình hình suy đồi ở vùng biên giới khiến chúng tôi nghĩ đến chuyện phải tăng cường thêm số lượng quân nhân tại đây”

Tuy nhiên ông Shanahan cũng cho biết hiện nay Bộ ANNĐ vẫn chưa gửi công văn chính thức gọi là công văn RFA yêu cầu yểm trợ như thế.

Photo Credit: US Army

Con số binh sĩ tăng cường thêm chưa rõ sẽ là bao nhiêu, nhưng nó sẽ phù hợp với tính toán của giới lãnh đạo Ngũ Giác Đài, nhằm hành động cho phù hợp với tinh thần của đạo luật Posse Comitatus Act cho quân đội Mỹ bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

Trần Vũ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

spot_img