Tuesday, June 6, 2023
spot_img

Trường hợp nào người thợ Nail được xem là “independent contractor”?

Cali Today News – Theo luật lệ hiện hành, hầu hết người lao động thường được kể là nhân viên (employee) của chủ. Nhưng có nhiều ngành nghề mà trong đó có nghề Nail, người thợ có thể là người làm việc độc lập (independent contractor) chứ không phải là “employee” của chủ tiệm. Tuy nhiên, chủ tiệm Nail không thể tự ý phân loại người thợ Nail là independent contractor,” mà phải dựa vào quy định của luật liên bang và luật tiểu bang.

Từ nhiều năm nay, chủ tiệm Nail lớn nhỏ tại khắp Hoa Kỳ thường bị phạt vạ khá nặng nề từ những vụ kiểm tra của các cơ quan thuế vụ và lao động của liên bang cũng như tiểu bang. Có nhiều nguyên nhân khiến chủ tiệm Nail bị phạt vạ, mà một trong số đó là vì tự ý phân loại người thợ Nail là “independent contractor” không đúng với phương thức trắc nghiệm của các cơ quan đến kiểm tra tiệm. Và đây cũng là vấn đề rất phức tạp, bởi điều tra viên thuộc các cơ quan thuế vụ và lao động liên bang cũng như tiểu bang lâu nay áp dụng nhiều phương thức trắc nghiệm khác nhau trong việc xác định thế nào là “independent contractor”. Cũng vì vậy mà một người thợ Nail có khi được xem là “independent contractor” bởi cơ quan thuế vụ liên bang IRS, nhưng người đó lại được xem là “employee” bởi cơ quan lao động của liên bang hoặc của tiểu bang.

Hiện nay, một trong những cơ quan thường đến kiểm tra các tiệm Nail có lợi tức cao là Cơ Quan Lương Bổng và Giờ Làm Việc của Bộ Lao Ðộng Liên Bang Hoa Kỳ (U.S. Department of Labor – Wage and Hour Division). Đây là cơ quan có nhiệm vụ giám sát các doanh nghiệp trong việc thi hành những điều khoản của đạo luật Tiêu Chuẩn Lao Ðộng Công Bằng “The Fair Labor Standards Act” (FLSA) của chánh phủ liên bang. Và khi cần xác định sự khác biệt giữa “employee” và “independent contractor,” điều tra viên của Bộ Lao Động liên bang lâu nay vẫn dùng phương thức “trắc nghiệm thực trạng kinh tế” (economic realities test).

“Economic Realities Test” là gì?

“Economic realities test” thành hình từ án lệ United States v. Silk, (331 U.S. 704), trong đó Tối Cao Pháp Viện liên bang Hoa Kỳ vào năm 1947 đã dùng sáu yếu tố để trắc nghiệm thực trạng kinh tế trong mối quan hệ giữa chủ và người lao động, và dựa vào đó để xác định thế nào là “independent contractor” theo luật lao động liên bang FLSA. Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cũng cho biết việc xác định ai là “independent contractor” theo luật FLSA không thể kết luận dựa trên một yếu tố riêng biệt nào trong sáu yếu tố của phương thức trắc nghiệm “economic realities test,” mà còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh cũng như toàn bộ sinh hoạt trong quan hệ giữa chủ và người lao động.

Hiện nay, sáu yếu tố của phương thức trắc nghiệm “economic realities test” được Bộ Lao Động liên bang áp dụng chung để xác định “independent contractor” trong mọi ngành nghề có thể tạm tóm luợc như sau:

1. Tính chất và mức độ kiểm soát của chủ (Degree of Control);
2. Công việc của người lao động là một phần không thể thiếu trong kinh doanh của chủ (Integral Nature of Services Rendered);
3. Sự đầu tư về cơ sở hay dụng cụ bởi người lao động và bởi chủ (Investment in Equipment and Material);
4. Mức độ kỹ năng đòi hỏi nơi người lao động (Degree of Skill Required);
5. Cơ hội lỗ lãi của người lao động (Opportunity for Profit or Loss);
6. Tính cách lâu dài trong mối quan hệ giữa chủ và người lao động (Permanence of the Working Relationship).

Riêng với nghề Nail, Bộ Lao Ðộng liên bang có phổ biến tài liệu “Nail Salon Workers Wage and Hour Rights,” trong đó có phần trình bày tổng quát một số yếu tố cụ thể trong việc phân định sự khác biệt giữa “employee” và “independent contractor” áp dụng cho người thợ Nail. Ðể giúp người thợ Nail biết mình có phải là “independent contractor” hay không, tài liệu này có đặt ra một vài câu hỏi cơ bản: Bạn có thuê chỗ làm trong tiệm Nail? Có tự mua sắm vật liệu và dụng cụ? Có tự ấn định giờ giấc làm việc và giá biểu? Có khách hàng riêng trả tiền trực tiếp cho bạn? Có giấy phép kinh doanh riêng?

Phán quyết mới nhất của một tòa án liên bang về vấn đề “independent contractor” trong nghề Nail theo luật FLSA

Từ sau khi có án lệ United States v. Silk vào năm 1947, các tòa án liên bang vẫn thường xuyên áp dụng phương thức trắc nghiệm “economic realities test” để xác định sự khác biệt giữa “employee” và “independent contractor” trong những vụ kiện liên quan đến luật FLSA. Và Bộ Lao Động liên bang cũng dựa vào những phán quyết của tòa án liên bang để phân loại người lao động khi đến kiểm tra các doanh nghiệp. Tuy nhiên, phương thức trắc nghiệm “economic realities test” từ án lệ United States v. Silk khi đem áp dụng một cách máy móc và thiếu thực tế vào nghề Nail thường dẫn đến kết luận gây nhiều bất lợi cho giới chủ tiệm. Vào năm 2013 vừa qua, nhờ vào phán quyết của một tòa án liên bang tại Maryland trong vụ một thợ Nail kiện chủ tiệm vì chuyện lương bổng (Viar-Robinson v. Dubley Beauty Salon – Case No. PWG-12-1794, 2013 US Dist. LEXIS 171383, D. Md. Dec. 4, 2013), một số khúc mắc có liên quan đến vấn đề “independent contractor” trong nghề Nail theo luật lao động FLSA đã có được giải đáp khá cụ thể.

Viar-Robinson v. Dubley Beauty Salon là vụ một thợ Nail làm theo dạng ăn chia commissions đã kiện chủ tiệm trước tòa án liên bang ở Maryland, cho rằng mình là “employee” và cáo buộc chủ tiệm vi phạm luật FLSA trong vấn đề lương bổng. Sau khi xem xét tường tận mối quan hệ giữa người thợ và chủ tiệm dựa trên căn bản sáu yếu tố trắc nghiệm của phương thức “economy realities test,” tòa án đã đi đến kết luận rằng người thợ Nail trong vụ này là “independent contractor” chứ không phải “employee”.

Sáu yếu tố của phương thức “economic reality test” được toà án liên bang diễn giải khá thực tế trong vụ kiện Viar-Robinson v. Dubley Beauty Salon có thể tóm lược như sau:

1. Yếu tố về “Mức độ kiểm soát” (Degree of Control): Người thợ Nail không bị chủ kiểm soát về giờ giấc làm việc, tự ấn định giá biểu, và tự quảng cáo. Người thợ không bị giám sát bởi bất cứ ai, không bị chủ chỉ thị phải làm việc gì, và làm cho ai. Người thợ có quyền từ chối phục vụ khách walk-ins. Với những chi tiết này, tòa án nhận định người thợ là “independent contractor” xét về yếu tố kể trên.

2. Yếu tố về “Cơ hội lãi lỗ” (Opportunity for Profit or Loss): Người thợ Nail được chia commissions trên số tiền làm được, nhưng tự do ấn định giờ làm và giá biểu cho các dịch vụ của mình. Vì vậy, tòa án nhận định rằng nếu người thợ tự thay đổi số giờ làm việc, giá biểu, chất lượng công việc, thì người thợ chắc chắn sẽ là người bị ảnh hưởng bởi kết quả của sự lãi lỗ. Và theo tòa án, đó là những chi tiết cho thấy người thợ là “independent contractor” xét về yếu tố kể trên.

3. Yếu tố về “Sự đầu tư về dụng cụ và vật liệu” (Investment in Equipment and Material): Người thợ Nail trong vụ này tự mình mua sắm tất cả dụng cụ và vật liệu để làm việc. Theo nhận định của tòa án, đây là chi tiết cho thấy người thợ là “independent contractor” xét về yếu tố trên.

4. Yếu tố “Mức độ đòi hỏi về kỹ năng” (Degree of Skill Required): Người thợ Nail trong vụ này phải có bằng hành nghề từ tiểu bang Maryland, vì vậy phải học các lớp làm Nail trong 6 tháng, phải có chứng chỉ, và phải trả lệ phí. Người thợ cũng phải trả tiền để gia hạn bằng hành nghề theo định kỳ. Với những chi tiết này, tòa án nhận định người thợ là “independent contractor” xét về yếu tố trên. Tòa án cũng ghi chú thêm rằng không phải ai cũng có thể bổng dưng mà có thể làm việc như một thợ Nail (tại Maryland), nhưng rõ ràng là cần được sự đào tạo và phải có chuyên môn.

5. Yếu tố “Tính chất không thể thiếu của dịch vụ được cung cấp” (Integral Nature of Services Rendered): Cơ sở thẩm mỹ bị kiện trong vụ này chủ yếu là một tiệm làm tóc, chỉ cung cấp thêm dịch vụ làm Nail sau khi có sự yêu cầu của khách hàng. Dựa vào sự thể người thợ chỉ làm Nail trong một tiệm chuyên về dịch vụ làm tóc, toà án nhận định đó là chi tiết cho thấy người thợ Nail là “independent contractor” xét về yếu tố trên.

6. Yếu tố về “Sự lâu dài trong mối quan hệ làm việc” (Permanence of the Working Relationship): Người thợ Nail trong vụ kiện này làm việc cho chủ tiệm khoảng 14 tháng. Không có gì chứng tỏ đây là một quan hệ lâu dài giữa chủ và nhân viên. Theo nhận định của tòa án thì chi tiết này cho thấy người thợ là “independent contractor” xét về yếu tố trên.

Tóm lại, việc xác định sự khác biệt giữa “employee” và “independent contractor” trong nghề Nail để áp dụng các luật lệ thuế vụ và lao động từ bấy lâu nay vẫn luôn là một vấn đề rất phức tạp, mà nguyên nhân là vì luật lệ thiếu sự định nghĩa cụ thể. Vì vậy, phán quyết của tòa án trong vụ kiện Viar-Robinson v. Dubley Beauty Salon có thể xem là một hướng dẫn có giá trị về mặt pháp lý giúp làm sáng tỏ việc áp dụng phương thức trắc nghiệm “economic realities test” của luật lao động liên bang FLSA đối với nghề Nail. Điều đáng tiếc là mặc dầu phán quyết của tòa án trong vụ kiện Viar-Robinson v. Dubley Beauty Salon đã có từ 2013 nhưng ít được phổ biến rộng rãi, và nhiều điều tra viên của Bộ Lao Động liên bang đến nay vẫn chưa biết đến phán quyết vừa nói trên để áp dụng trong trường hợp kiểm tra tiệm Nail. Sự việc này khiến nhiều chủ tiệm Nail có thể bị phạt vạ oan uổng vì có thợ là “independent contractor”.

Cũng cần lưu ý rằng phương thức trắc nghiệm “economic realities test” chỉ được áp dụng bởi Bộ Lao Động liên bang mà thôi. Bên cạnh đó, cơ quan thuế vụ liên bang và cũng như cơ quan thuế vụ và lao động tại các tiểu bang còn có những phương thức trắc nghiệm khác trong việc phân loại người lao động là “employee” hay “independent contractor”. Riêng tại New Jersey và Pennsylvania, luật của hai tiểu bang này không cho phép thợ Nail làm việc dưới dạng “independent contractor”.

Cần thêm thông tin, xin liên lạc Tiến Sĩ Luật Khoa Tom Huỳnh, điện thoại (949) 943-4396.
SÁCH MỚI !!!

“LUẬT PHÁP VÀ NGHỀ NAIL TẠI HOA KỲ 2017”
Đầy đủ thông tin chính xác mới nhất về những luật lệ và quy định của liên bang và của từng tiểu bang Hoa Kỳ liên quan đến nghề Nail.
Giá $16.95 + $6.65 cước phí trong Hoa Kỳ.
Muốn đặt mua sách, gửi tên & địa chỉ người nhận và chi phiếu $23.60 về:
Tom Huynh, J.D.
221 Main Street, #1011
Seal Beach, CA 90740
T.Huynh@1stcounsel.com

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT