Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây dựng bức tường biên giới

Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau nhiều lần đe dọa để có thể huy động ngân sách xây bức tường biên giới như đã hứa mà không cần đến sự chuẩn thuận của quốc hội. “Chúng ta đang phải tiếp tục đối mặt với cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia … Continue reading Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây dựng bức tường biên giới