Cựu Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc việc thành lập một siêu PAC khi ông tìm cách khẳng định quyền lực của mình đối với Đảng Cộng hòa và mở rộng hoạt động chính trị thời hậu tổng thống của mình.

Phát ngôn nhân của Trump, Jason Miller hôm thứ Bảy xác nhận rằng cựu Tổng thống đang xem xét thành lập một siêu PAC, có thể huy động số tiền không giới hạn từ hầu như bất kỳ nguồn nào và không phải đối mặt với giới hạn chi tiêu.

Ủy ban “có thể là một thực thể hoàn toàn mới” hoặc một phiên bản thay thế của “Nước Mỹ trên hết”, một siêu PAC hiện có được đưa ra khi Trump còn đương nhiệm, Miller nói với Jim Acosta của CNN. Politico trước đây đã báo cáo sự quan tâm của Trump trong việc tiếp tục với một siêu PAC.

Trump cũng đã thực hiện một số thay đổi vào thứ Bảy đối với bộ máy gây quỹ ngày càng tăng của mình. Trong hồ sơ với Ủy ban Bầu cử Liên bang, ông đã chuyển đổi cả ủy ban tranh cử tổng thống của mình, Donald J. Trump cho Tổng thống và PAC lãnh đạo của ông, Save America, thành hai ủy ban hành động chính trị có thể hỗ trợ các ứng cử viên khác cho chức vụ. Ủy ban vận động tranh cử của Trump đã trở thành tổ chức Make America Great Again PAC – hay MAGA PAC.

Các ủy ban mới hiện được liên kết với nhau bằng một thỏa thuận gây quỹ chung mà Miller nói sẽ “làm cho việc gây quỹ hiệu quả hơn.” Các thỏa thuận gây quỹ chung thường cho phép các chính trị gia nhận được một tấm chi phiếu duy nhất, lớn hơn từ một nhà tài trợ và sau đó chia tiền cho một số ủy ban.

Trump đã tích lũy hàng triệu đô la đóng góp kể từ khi thành lập Save America sau cuộc bầu cử vào tháng 11

Các hành động gây quỹ của Trump diễn ra trước bài phát biểu chính trị đầu tiên của ông kể từ khi rời Tòa Bạch Ốc. Ông ấy dự kiến ​​sẽ nói chuyện với các nhà cộng hòa vào Chủ nhật tại Hội nghị Hành động Chính trị của Đảng Bảo thủ ở Orlando, Florida, khi ông tìm cách định hình tương lai của đảng và nhắm mục tiêu vào các đảng viên Cộng hòa mà ông ấy coi là không trung thành.

Chẳng hạn, vào thứ Sáu, ông ủng hộ thách thức chính của Max Miller chống lại Dân biểu Anthony Gonzalez của Ohio GOP, người đã bỏ phiếu để luận tội Trump vào tháng trước.

TH