Cuộc phỏng vấn được ghi vào thứ ba tuần trước, trước khi số người chết liên quan đến coronavirus ở Mỹ vượt quá 150.000. Số người chết hiện tại lên tới hơn 155.000 vào sáng thứ Ba, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins . Hoa Kỳ hiện có trung bình bảy ngày là 1.069 người chết mỗi ngày, theo dữ liệu của New York Times .

Đôi khi, cuộc phỏng vấn trở nên gay gắt khi Swan chỉ ra dữ liệu mà Trump đang đề cập đến cái chết được đo bằng tỷ lệ các trường hợp thay vì theo tỷ lệ dân số.

“Tôi đang nói về cái chết được đo bằng tỷ lệ dân số,” Swan nói. “Đó là nơi Mỹ thực sự tồi tệ. Tệ hơn nhiều so với Nam Hàn, Đức, v.v.”

“Bạn không thể làm như vậy”, Trump trả lời, khiến Swan hỏi, “Tại sao tôi không thể làm như vậy?”

Tổng thống cho rằng dữ liệu nên “tính theo các trường hợp.”

Swan cho rằng nó có liên quan để xem xét số người chết ở Mỹ từ Covid-19 tương ứng với dân số của toàn quốc. Anh ta đã so sánh Hoa Kỳ với Nam hàn, một quốc gia có hơn 50 triệu người mà anh ta đếm được khoảng 300 người chết vì coronavirus.

“Bạn không biết điều đó”, Trump trả lời.

“Ông nghĩ rằng Nam hàn đang giả mạo số liệu thống kê của họ? ” Swan hỏi.

“Tôi sẽ không trả lời điều đó vì tôi có mối quan hệ rất tốt với đất nước này”, Trump trả lời.

Tổng thống sau đó đã lặp lại tuyên bố của mình rằng, vì chúng tôi làm nhiều xét nghiệm hơn, chúng tôi có nhiều trường hợp hơn.

Swan trả lời: Nếu bệnh viện giảm và tử vong giảm, tôi sẽ nói là tuyệt vời. Ông xứng đáng được khen ngợi để xét nghiệm. Nhưng tất cả mọi thứ đang đi lên.

TH