Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra tại Osaka vào ngày 28-29 / 6.