Tuesday, January 31, 2023
spot_img

TRANH CÃI QUANH VỤ BỔ NHIỆM ÔNG MINH NGÔ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌC KHU MILPITAS

Vào ngày 13 tháng 8, 2019 vừa qua, Hội Đồng Quản Trị Học Khu Milpitas vừa bổ nhiệm ông MINH NGÔ vào chức vụ ủy viên trên Hội Đồng Quản Trị. Trong quá trình bổ nhiệm, hai ứng cử viên MINH NGÔ và CHIA LING đã đạt được số điểm ngang nhau qua vòng bầu chọn đầu tiên.

Để giải quyết vấn đề ngang điểm chua từng xảy ra trong quá khứ này, Hội Đồng Quản Trị đã có cuộc phỏng vấn hai ứng cử viên cao điểm nhất trong vòng sau cùng. Sau cuộc phỏng vấn, Hội Đồng Quản Trị quyết định bổ nhiệm MINH NGÔ vào chức vụ ủy viên Quản Trị Học Khu.

Một số cư dân ủng hộ CHIA LING đã phản đối quyết định của Hội Đồng Quản Trị và vận động để có một cuộc bầu cử đặc biệt cho chiếc ghế này trên Hội Đồng. Phía Hội Đồng Quản Trị cho rằng toàn thể quá trình bầu chọn MINH NGÔ đã diễn ra công bằng, liêm chính, và nhất là minh bạch trước toàn thể cư dân và báo chí trong suốt các buổi họp bầu chọn.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi cho đăng tải thư ngỏ từ ông Chris Norwood, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Học Khu Milpitas.

CALI TODAY

—————————–

Thư gửi Tòa Soạn từ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị MUSD Chris Norwood

Cùng Tòa Soạn:

Tôi là Chris Norwood; cư dân hơn 40 năm và hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Học Khu Milpitas.

Tôi nhận được tin rằng nhiều người trong cộng đồng chúng ta đã được thông tin sai lạc và nhầm lẫn về quá trình và kết quả việc chúng tôi bổ nhiệm MINH NGO vào chức vụ ủy viên trên hội đồng quản trị Học Khu.

Tôi xin làm sáng tỏ một vài điều.

Tôi đã bỏ lá phiếu quyến định để bổ nhiệm Minh vào hội đồng quản trị – dù rằng tôi đã bỏ lá phiếu vòng đầu cho Chia Ling cho đến khi phỏng vấn sau cùng. Đây là một quyết định khó khăn do nhiều lý do. Sau những lần phỏng vấn, tôi đã tìm đến cô và hỏi về những vấn đề làm việc cùng nhau. Tôi cũng tiếp tục nỗ lực trong những liên lạc này.

Trong quá trình bổ nhiệm khi hai ứng viên cao nhất đạt đồng điểm ngang nhau, Hội Đồng Quản Trị quyết định phỏng vấn hai ứng viên cao điểm nhất. Có ba yếu tố khiến tôi ủng hộ Minh và giải quyết sự đồng điểm. Trước hết là Minh đã cam kết trên văn bản trong đơn của ông là ông sẽ tranh cử vào chức vụ ủy viên học khu vào cuối nhiệm kỳ. Thứ đến, có một sự cách biệt rõ ràng trong những công tác tự nguyện cho các trường học của chúng ta. Sau cùng, Chia Ling đang có một trách vụ hiện tại với City Milpitas trong một chức vụ khác. Khi những ủy viên trước đây của học khu đắc cử nghị viên thành phố và nhận vai trò khác, đã rất khó trong việc duy trì sự liêm chính trong hai tổ chức chính quyền như là hai cơ quan khác nhau trong bất kỳ thời gian và không gian nào. Nhưng quan trọng nhất là, cô đã không muốn cam kết trọn vẹn cho Hội Đồng.

Khi có sự đồng điểm, sự bổ nhiệm đã được chuẩn thuận bởi toàn thể Hội Đòng – kể cả Michael Tsai. Ông đã không thực thi quyền của mình để chận việc bổ nhiệm bằng cách thỉnh nguyện hay từ chối bỏ phiếu. Ông cũng không hề thỉnh nguyện xét lại thủ tục bổ nhiệm về mặt phương pháp hay cách thẩm định. Thủ tục phỏng vấn các ứng viên được biểu quyết và chuẩn thuận trong tháng Năm; văn khố công cộng sẽ cho thấy Michael biểu quyết ủng hộ. Thủ tục nới rộng để phỏng vấn các ứng viên và giải quyết sự đồng điểm chưa từng có trước đây được thực hiện minh bạch trước cử tọa. Cả hai ứng viên có thời gian bằng nhau trong phỏng vấn. Hội Đồng chưa bao giờ gặp phải vấn đề này và đã thiết lập một thủ tục công bằng. Nó đã thực hiện minh bạch, ngay trước mắt cử tọa và truyền thông.

Thứ ba, bất chấp cáo buộc Superintendent Jordan cố gắng gây ảnh hưởng – bà không hề làm điều đó. Superintendent theo lệnh Ủy Ban, chứ không phải chiều ngược lại. Bà làm việc trong vài trò chúng tôi yêu cầu. Kinh nghiệm, đề nghị, và kiến thức của bà rất hữu ích vế mặc thủ tục.

Thứ tư, tôi được thông báo gần đây có những truyền đơn/thông báo thuyết phục mọi người ký tên vào đơn xin cuộc bầu cử đặc biệt chứa đựng những thông tin sai lạc và sự kiện không chính xác. Một nhóm công dân sẽ cho phổ biến một văn thư giải thích ngay khi việc thông dịch được chứng nhận. Tôi cũng đã yêu cầu bà Superintendent nhờ luật sư duyệt lại văn bản này.

Mặc dù tôi tin vào tự do phát biểu, những thành viên trong cộng đồng chúng ta, và Hội Đồng, những người cố tình lừa gạt cư dân Milpitas sẽ phải chịu trách nhiệm.

Với Chia Ling và những người ủng hộ cô, chúng tôi sẵn sàng làm việc cùng nhau bất kỳ lúc nào cô và họ muốn bắt đầu tham dự những phiên họp, tham gia những ủy ban tự nguyện, và tìm những phương cách khác để đóng góp và nâng cao cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Tôi cam đoan với cô, và cư dân Milpitas, quyết định giải quyết sự đồng điểm bằng lá phiếu của tôi đã dựa vào những sự kiện được nêu trên. Cần phải nhiều tháng, nhiều năm, mới học được những phức tạp trong việc điều hành một nghiệp vụ nhiều triệu dollar với hàng trăm nhân viên có trách nhiệm cho việc giáo dục con em chúng ta.

Tôi vẫn đang học hỏi mỗi ngày. Nếu các bạn muốn học với chúng tôi, ngày giờ họp của Hội Đồng MUSD, ngân sách, chi tiêu, biên bản họp, mục tiêu chiến lược, và những sinh hoạt kết nối luôn luôn có sẵn.

Chris Norwood

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Học Khu Milpitas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT

Recent Comments