Wednesday, February 8, 2023
spot_img

Tổng thanh tra điều tra hình sự những tin nhắn của Mật vụ bị xóa

(CaliToday – Tổng hợp) – Tổng Thanh tra Bộ Nội An thông báo cho Mật vụ Hoa Kỳ biết, Văn phòng đang điều tra hình sự  những gì đã xảy ra liên quan đến các tin nhắn bị xóa, và yêu cầu Cơ quan tạm ngưng các cuộc điều tra nội bộ về vấn đề này. 

“Thư này thông báo cho quý vị biết, Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Nội An đang có một cuộc điều tra về những sự việc và tình huống chung quanh việc thâu thập và lưu giữ chứng cớ của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, liên quan đến những sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021,” Phó Tổng Thanh tra Gladys Ayala ghi trong thư đề ngày 20 tháng 7 gởi cho Giám đốc Mật vụ Hoa Kỳ James Murray. 

“Để bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc điều tra, USSS không phải tham gia vào bất cứ hoạt động điều tra nào nữa về vấn đề thâu thập và lưu giữ chứng cớ như đã nói ở trên. Điều này bao gồm, ngay lập tức kiềm chế thẩm vấn các nhân chứng, thâu thập thiết bị hay có bất cứ hành động nào can thiệp vào cuộc điều tra hình sự đang diễn ra,” thư ghi. 

Lá thư làm tăng thêm căng thẳng giữa Mật vụ và Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Nội An về những tin nhắn bị mất, số dữ liệu mà Ủy ban Đặc biệt Hạ viện đang muốn có để phục vụ cuộc điều tra những hành động của ông Trump và việc di chuyển cựu Tổng thống vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. 

Tổng Thanh tra trong các cơ quan chính phủ liên bang có thể chuyển kết quả điều tra của họ cho công tố viên liên bang, và đề nghị truy tố. 

Tổng Thanh tra Bộ Nội An yêu cầu, Cơ quan Mật vụ nên giải thích họ đã thực hiện các cuộc thẩm vấn nào liên quan đến các tin nhắn, cùng với “phạm vi các câu hỏi, và cảnh báo gì, nếu có, đối với nhân chứng.” Cơ quan Giám sát yêu cầu USSS hồi đáp thư vào thứ Hai tuần sau. 

Mật vụ Hoa Kỳ trong một tuyên bố cho biết đã nhận được thư của Tổng thanh tra. “Chúng tôi thông báo cho Ủy ban Đặc biệt Hạ viện ngày 6 tháng 1 về yêu cầu của Tổng thanh tra, và sẽ tiến hành xem xét pháp lý toàn diện để bảo đảm chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với tất cả nỗ lực giám sát, và bảo đảm chúng không xung đột lẫn nhau,” tuyên bố ghi. 

“Chúng tôi không biết có cáo buộc hình sự, nhưng cam kết sẽ hợp tác với Tổng thanh tra,” phát ngôn nhân Cơ quan Mật vụ nói. 

Thư của Tổng thanh tra diễn ra sau khi Mật vụ chỉ có thể cung cấp một tin nhắn riêng lẻ cho Ủy ban 6/1, hồi đáp trát đòi tài liệu từ các nhà lập pháp. Các nhà điều tra của Quốc hội cũng được biết, tin nhắn bị xóa là do cơ quan cài đặt lại toàn bộ hệ thống điện thoại vào ngày 27 tháng 1 năm 2021 – 11 ngày sau khi Ủy ban 6/1 lần đầu yêu cầu tài liệu, và 2 ngày sau khi nhân viên Mật vụ được nhắc nhở phải lưu dữ liệu điện thoại của mình. 

Trước đó, Tổng thanh tra yêu cầu Cơ quan giao nộp hồ sơ trong 1 tháng của 24 nhân viên Mật vụ, trong đó có những viên chức cao cấp. 

Yêu cầu mới của Tổng thanh tra có thể làm phức tạp hồi đáp của Cơ quan đối với trát đòi họ nhận được từ Ủy ban Đặc biệt Hạ viện vào tuần trước, cũng như yêu cầu từ Cơ quan Lưu trữ Văn khố Quốc gia. 

Lưu trữ Quốc gia muốn tìm hiểu thêm thông tin về việc “tự ý xóa” những tin nhắn của cơ quan bảo vệ yếu nhân,  Giám đốc Cơ quan lưu giữ hồ sơ chính phủ vao thứ Ba yêu cầu Mật vụ trong vòng 30 ngày báo cáo về việc xóa bất cứ hồ sơ nào, và lý do cũng như hoàn cảnh dẫn đến tài liệu bị mất. 

Hương Giang (Tổng hợp) 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- Advertisment -

MỚI CẬP NHẬT