Thống đốc Texas Greg Abbott (R) đã ra lệnh cho cơ quan giáo dục của tiểu bang điều tra xem nội dung lạm dụng tình dục có trong thư viện trường học hay không và viện dẫn mọi trường hợp “để truy tố theo mức độ tối đa của pháp luật.”

Abbott, trong một lá thư hôm thứ Tư gửi cho Ủy viên Cơ quan Giáo dục Texas Mike Morath, đã chỉ đạo “điều tra bất kỳ hoạt động tội phạm nào trong các trường công lập  liên quan đến việc cung cấp nội dung lạm dụng tình dục.”

Texas là một trong số các bang nơi các bậc cha mẹ và cácviên chức được bầu cử chống lại những cuốn sách đề cập đến vấn đề chủng tộc, LGBT và các chủ đề lạm dụng tình dục.

Abbott trước đó đã chỉ đạo Cơ quan Giáo dục Texas, Ủy ban Giáo dục Tiểu bang và Ủy ban Thư viện và Lưu trữ Tiểu bang Texas bắt đầu xây dựng các tiêu chuẩn trên toàn tiểu bang nhằm giúp ngăn chặn nội dung lạm dụng tình dục “và các nội dung tục tĩu khác trong các trường công lập ở Texas”, theo bức thư.

Abbott không nêu tên bất kỳ cuốn sách cụ thể nào mà ông thấy không phù hợp.

Tuần trước, thống đốc cho biết “tài liệu lạm dụng tình dục hoặc tục tĩu” không có chỗ đứng trong trường học, và lập luận rằng hội đồng trường có trách nhiệm bảo vệ học sinh khỏi “nội dung không phù hợp.”

Khi ba đơn vị đó làm việc để viết các quy định cho nội dung, Abbott cho biết hôm thứ Tư rằng “hành động ngay lập tức là cần thiết hơn để bảo vệ học sinh Texas.”

“Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng không trẻ em Texas nào tiếp xúc với nội dung lạm dụng tình dục hoặc tục tĩu khi ở trong một trường công lập ở Texas và cuộc điều trasẽ giúp hoàn thành sứ mệnh này”, ông viết.

Cơ quan Giáo dục Texas hiện đang đánh giá bức thư, The Dallas Morning News đưa tin.

Dân biểu Tiểu bang Matt Krause (R) đã thông báo vào cuối tháng trước rằng ủy ban Hạ viện bang Texas, nơi giám sát các cuộc điều tra đang bắt đầu một cuộc điều tra sẽ kiểm tra những cuốn sách mà thư viện trường học có trên kệ của họ.

Krause, trong một lá thư gửi Cơ quan Giáo dục Texas  đã yêu cầu các nhà lãnh đạo giáo dục báo cáo số lượng bản sao của hàng trăm cuốn sách cụ thể mà họ có trong thư viện và số tiền mà các khu học chánh bỏ ra để mua những bản sao đó.

TH